Konu

Yunus Emre şiirlerinden edebiyatçı ve bestekâr akademisyenler tarafından özenle seçilen 100 şiirden hazırlanan güftelerin Türk-İslam Tasavvuf mûsıkîsi kaidelerine göre bestelenmesi.


AMAÇ

Projenin uzun vadedeki genel amaçları;

1. Türk-İslam Tasavvuf Mûsıkîsi sanatına hizmet etmek ve bu anlayışı benimseyen yetenekli bestecilerin yetişmesine yol açarak, manevi yaşantımızı geliştirmek ve gelecek nesillere bırakılabilecek bir kültür mirası oluşturmak,
2. Tasavvuf, Cami ve Tekke Mûsıkîsinin gelişmesi için bestekâr ve müzisyenleri yeni ilahi besteleri üretmeye teşvik etmek,
3. Tasavvuf Mûsıkîsinin repertuarını bütün biçim ve türleri ile geliştirmek, bestecileri nitelikli eserler vermeye teşvik etmek,
4. Tasavvuf Mûsıkîsinin dünyada tanıtımına katkıda bulunmak,
5. Konularını ve kaynağını İslam, Tasavvuf kültürünün geçmişinden alan besteler yapılmasına katkıda bulunmak,
6. Manevi yaşantımıza etki edecek ve gelecek kuşaklara bırakılabilecek bir kültür mirası oluşturmak ve kültürlerarası öğrenme sürecine katkıda bulunmak,
7. Tekke ve Tasavvuf Mûsıkîsinin gücünden faydalanmaktır.