Telif Hakları

1. Yarışmaya eserlerini gönderenler, gönderdikleri eserin bütünü ile kendisine ait olduğunu, hiçbir eserden alıntı olmadığını ve taklit edilmediğini taahhüt ederler.

2. Yarışmaya başvuran katılımcıların her türlü (beste – güfte – telif vb. açısından) sorumlulukları kendilerine aittir. Organizatör kurumlar (Han Vakfı – Ajans) ve organizasyonda görev alan şahıslar doğabilecek sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamazlar.

3. Yarışmaya gönderilen eserler yarışma sonuçlanmadan önce hiçbir yerde yayınlanamaz. Yayınlandığının tespiti halinde eserler değerlendirme / yarışma dışı bırakılır.

4. Yarışmaya gönderilen bestelerin her türlü kullanım hakları HAN Vakfı’na aittir.

5. Yarışma sonuçlandıktan sonra HAN Vakfı’ndan izin alınmadan yayınlanamaz, okunamaz, söylenemez.

6. Yukarıda şartları ihlal edenlerin sonradan fark edilmesi durumunda bu tarihe kadar yapılan başvuru ve yapılmış diğer işlemler iptal edilerek hukuki yollara başvurulacaktır.

7. Yarışmacıların aşağıda metni verilen “Taahhütname”yi ıslak imzalı olarak diğer belgelerle birlikte göndermesi gerekmektedir.


ias_buton_taahhutname