Jüri Seçimi ve Çalışma Prensipleri

1. Organizatör Kuruluş; başvurusu yapılan eserlerin değerlendirilmesi için birden fazla “değerlendirme ve seçici kurul” oluşturabilir.

2. Değerlendirme kurulları ve / veya seçici kurullar; ast – üst ilişkisi, menfaat çatışması veya örtüşmesi olmayan, farklı kurumların mensuplarından oluşturulacaktır.

3. Organizasyonda yer alan “değerlendirme kurulu” üyeleri, ajans görevlileri ve yarışma ofisinde görev yapanlar ile “Gizlilik ve Tarafsızlık Sözleşmesi” yapılır.

4. Değerlendirme kurulu ve seçici kurullar; gelenekli Türk Mûsıkîsi ve Türk Tasavvuf Mûsıkîsi alanında saygın bir yere sahip olan bilim adamı, besteci ve icracılardan oluşacaktır.

5. Eser değerlendirme sürecinin sonuna kadar; Değerlendirme Kurulu üyeleri birbirinden bağımsız değerlendirme programı sürdürecekler ve yaptıkları değerlendirmeler kendi aralarında gizli tutulacaktır.

6. Yarışmaya gönderilen eserlerden ön değerlendirmede elenmeyen ve şartnameye uygun başvuru yapıldığı belirlenenlerin bir nüshası Değerlendirme Kurulu üyelerine gönderilecektir.

7. Değerlendirme Kuruluna gönderilen eserlerin notalarında ses – logo – not – işaret – isim ve rumuz bulunmayacaktır.

8. Değerlendirme Kurulu üyeleri; değerlendirmelerini teknik şartlara göre, puanlama tablosunu kullanarak yapacak, farklı ölçütler kullanmayacaklardır.

9. Her Değerlendirme Kurulu üyesi belirlenen süre içerisinde online ön değerlendirmesini tamamlayarak verdiği puanları sisteme yükleyecektir.

10. Online değerlendirmenin tamamlanmasını müteakip sistem ön değerlendirmeye kapatılacak ve nihai değerlendirme için puan sırasına göre 50 besteyi sistem otomatik olarak listeleyecektir.

11. Nihai değerlendirme yapmak üzere Değerlendirme Kurulu üyeleri toplanacak ve her jüri üyesi tarafından tekrar puan verilmek suretiyle listelenmiş 50 beste için son değerlendirme yapılacaktır.

12. Yarışma sekreterliği tarafından ön değerlendirme puan ortalaması ile nihai değerlendirme puan ortalamasının tekrar ortalaması alınarak puan sırasına göre besteler listelenecek, aşağıda belirtilen puan aralıklarına göre kazanan eserler belirlenecektir.

Birincilik Ödülü: 100-90 arası puan alan 1 eser / 20.000 TL


İkincilik Ödülü: 90-80 arası puan alan 1 eser / 15.000 TL


Üçüncülük Ödülü: 80-70 arası puan alan 1 eser / 10.000 TL


Jüri Özel Ödülü: 70-60 arası puan alan 1 eser / 10.000 TL


Teşvik Ödülü: 60-50 arası puan alan 11 eser / 5.000 TL (Toplam 55.000 TL)


Toplam Ödül: 15 eser –  110.000 TL

13. Nihai değerlendirme sonucunda yukarıda belirlenen puan aralıklarında puan alamayan eser-beste bulunamadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birisi boş bırakabilir. Teşvik ödülü sayısı sınırlanabilir veya artırılabilir.

Ödüle layık görülen eserler HAN Vakfı yetkilileri tarafından onaylandıktan sonra basın ve yayın organları ile www.ilahiaskinsesi.com internet adresinden kamuoyuna duyurulacaktır.