Dereceye Giren Bestekârlar Belirlendi

BASIN BÜLTENİ | Hafız Abdullah Nazırlı (HAN) Vakfı tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması’nda üç isim dereceye girerken bir eser jüri özel ödülüne ve 17 eser de teşvik ödülüne layık görüldü. Başvuruları 1 Temmuz 2019’da başlayan yarışmaya, son katılım tarihi 31 Ocak 2019 olarak açıklanmıştı. Yurt içi20

devamı on Dereceye Giren Bestekârlar Belirlendi

Nihai Değerlendirme Tamamlandı

İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması İcra Kurulu 10 Şubat 2020 Pazartesi günü Sayın Ali Coşkun başkanlığında toplandı. Değerlendirme kurulunun yaptığı yarışmaya katılan eserlerin puanlama sonuçlarını görüştü. Nihai değerlendirmenin ardından 1.lik, 2.lik, 3.lük, Jüri Özel Ödülü ve 17 adet Teşvik Ödülüne layık görülen besteler belirlendi. Sonuçlar ilanı, yarışma takviminde belirlendiği gibi 15 Şubat 2020 Cumartesi günü20

devamı on Nihai Değerlendirme Tamamlandı

Yarışmamıza başvurular sona ermiştir

Türk-İslam Tasavvuf mûsıkîsi sanatına hizmet etmek ve bu anlayışı benimseyen yetenekli bestecilerin yardımıyla, gelecek nesillere kültür aktarımında katkı sağlamak amacıyla başlattığımız İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması’na başvurular sona ermiştir. Jürimizin 10 Şubat 2020’de bir araya gelerek yapacağı nihai değerlendirmenin ardından sonuçlar 15 Şubat 2020’de hem websitemizden hem de sosyal medya kanallarımızdan duyurulacaktır. Yarışmamıza gösterdiğiniz20

devamı on Yarışmamıza başvurular sona ermiştir

Hâfız Abdullah NAZIRLI kimdir?

Abdullah NAZIRLI, 1920 yılında Elazığ’ın Hoş köyünde dünyaya geldi. Babası Diyarbakır’ın Hani ilçesinde İmam-zadeler’den Sufi Abdulfettah Efendinin oğlu Hacı Ali Efendi, annesi Elazığ’ın Hoş köyünden Çuvalcızadeler’den İbrahim Efendi’nin kızı Hatice Hanımdır. Babası tarafından soy kütüğü Battal Gazi’ye vardığından Osmanlı padişahları tarafından dedelerine çeşitli zamanlarda taltif ve himaye edilmelerini emreden beratlar verilmiştir. Bunlardan sadece on tanesi20

devamı on Hâfız Abdullah NAZIRLI kimdir?

Dereceye Giren
Bestekârlar
Belirlendi
İnsanlığı tekrar ilahi
aşka ve sevgiye davet etme
fırsatını yakala.
ONLINE BAŞVURU

Duyurular

Başvurusunu tamamlayanlara kitap hediye!

İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması'na başvurusunu tamamlayan yarışmacılara, 2016...

devamı

Başvuru için Güfteler Kitabı yayınlandı

Bestekârlar, 2016 yılında yarışma konusu olan Divan-ı Nazlı’dan bestelenmemiş olan...

devamı