Danışma Kurulu

ias_danisma_kurulu_ali_coskun

Ali COŞKUN
Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı

1960 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Fakültesini bitirdi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Ekonomisi master programını tamamladı. Elektrik Mühendisliği, Yeminli Mali Müşavirlik ve Sanayicilik yaptı. Özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı. TOBB Başkanlığı, İslam Ülkeleri Odalar Birliği Başkan Vekilliği, Milletlerarası Ticaret Odası Türk Millî Komitesi Başkanlığı, DEİK Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Milletvekilliği ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da yaptı.


Prof. Dr. Ali Osman KURT
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı

Lisans eğitimini 1995 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Yüksek Lisans derecesini 2000 yılında Cumhuriyet Üniversitesi’nden, Doktora derecesini 2006 yılında Ankara Üniversitesi’nden aldı. 1996-1999 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 2007-2013 yıllarında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde, 2013-2015 yılları arasında da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde akademik çalışmalarını yürüttü. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne 2015 yılı Ekim ayında katıldı. Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu üyeliği ve Türkiye Dinler Tarihi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Kurt, erken ve modern dönem Yahudi tarihi üzerine çalışmaları yanında, Dinler Tarihi alanında ‘Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’da Din Değiştirme’, ‘Erken Dönem Yahudi Tarihi: Yahudiliğin Mimarı Ezra’, ‘Fundamentalist Yahudiler’ başlıklı telif ve ‘Bir Yahudi Filozofun Kaleminden Üç Din Üç Peygamber’ adlı tercüme kitapları da bulunmaktadır.


Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

1965 yılında Sivas’ta doğdu. 1990 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılında Ürdün Üniversitesi’nde, Londra Üniversitesi’nde ve Saraybosna Üniversitesi’nde araştırmacı olarak bulundu. Ekim 1993’te Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde, Eylül 1995 tarihinde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, Ekim 1998 yılında da Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1996–1998 tarihleri arasında TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda “Çocuklar İçin” adlı bir dizi eğitim ve kültür programı hazırladı. TRT’nin bazı kültürel ve tarihi belgesellerinde danışmanlık ve metin yazarlığı yaptı. 1998 yılında Sun’ullâh-ı Gaybî Dîvânı inceleme-metin konulu tezini tamamlayarak doktor unvanını aldı. 2002 yılında doçent, 2008 yılında da profesör oldu.

Kasım 1999’da Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığını, Haziran 2002’de Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanlığını, 2003-2005 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanlığı’nı, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği’ni yaptı. Ağustos 2005’de Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı’nı, Ocak 2008’de Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı’nı, 2008-2011 tarihleri arası Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği’ni, 2005-2012 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2012 yılında Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin kurulmasına kurucu dekanı olarak öncülük edip 2015 yılına kadar fakültenin dekanlığını yaptı. Türk tasavvuf edebiyatı ve Türk-İslâm medeniyeti alanında makaleler yazmakta olan Kemikli, halen Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini sürdürmektedir.


ias_danisma_kurulu_fikret_karaman

Prof. Fikret KARAMAN
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

1976 yılında Erzurum Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. 1990 yılında Erciyes Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamlayarak 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını yaptı. İstanbul Müftü Yardımcısı, Hekimhan, Safranbolu ve Akçakoca İlçe, Erzincan ve Elazığ İl Müftülüğü yaptı. Viyana Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği, Paris Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı ve T.C. Sofya Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği görevlerini yürüttü. Hâlen İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.


Doç. Dr. Mehmet Murat KARAKAYA
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Lisans derecesini 1995 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden, Yüksek Lisans derecesini 2002 yılında Erciyes Üniversitesi’nden, Doktora derecisini ise 2016 yılında Ankara Üniversitesi’nden aldı. 1995-2009 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmen, 2009-2015 yılları arasında ise Maarif Müfettişi olarak görev yaptı. 2015-2018 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nde Milli Eğitim Uzmanı olarak çalıştı, “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi”nin koordinatörlüğünü yürüttü. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne 2018 yılı şubat ayında katıldı.

İslam felsefesi alanında, Plotinus, Esûlûcyâ ve Fârâbî felsefeleri ve kötülük konusu üzerinde çalışmaları bulunan Karakaya’nın, Kur’an’ın Anlaşılmasında Dil Problemi (Marifet Yayınları, 2003), İslam ve Terakki (Fecr Yayınları, 2010) ve Ontolojik Açıdan Tanrı, Akıl ve Nefs (Elis Yayınları, 2018) Nefs-Beden Bağlamında Kötülük (Eskiyeni Yayınları, 2019) adlı dört kitap çalışması ve İslam felsefesi alanında yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.


ias_danisma_kurulu_necati_cetinkaya

Mehmet Necati ÇETİNKAYA
Vali, Milletvekili

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Kaymakamlık, Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Vekilliği, Hatay ve Giresun İI Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı, Ordu, Konya, Diyarbakır, Bursa ve Manisa Valiliği görevlerinde bulundu. Görevleriyle ilgili ABD ve Almanya’da “yerel yönetimler ve kamu yönetimi” seminerlerine katıldı ve sertifika aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. Bestelenmiş ve TRT repertuvarına alınmış çok sayıda şiiri, ayrıca yayımlanmış 1 kitabı bulunmaktadır. 20. Dönemde Konya, 21. Dönemde Manisa, 22 ve 23. Dönemde Elazığ Milletvekili seçildi. 20. Dönemde TBMM Adalet ve İçişleri Komisyonu Başkanlığı, Türkiye-Güney Afrika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı, 21. Dönemde KEİPA Türk Grubu Başkan vekilliği görevlerinde bulundu.


ias_danisma_kurulu_muammer_erol

Muammer EROL
Yalova Valisi

1984 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. 1990 yılında İçişleri Bakanlığınca gönderildiği ABD’de 6 ay süreyle dil ve enformasyon eğitimi aldı. Merkez Valiliği süresi içerisinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Programını tamamladı. 1984-1995 yılları arasında sırasıyla Tekirdağ Saray Kaymakam Vekilliği, Burdur Kemer, Muş Bulanık İlçeleri Kaymakamlıkları yaptıktan sonra; Muş Vali Yardımcılığı ve Bolu Göynük Kaymakamlığı görevinde bulundu. 1995 yılında Mülkiye Müfettişi, 1996 yılında başmüfettiş oldu. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının Ankara ve İstanbul gruplarında görev yaptı. 2004-2018 yılları arasında sırasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İdari Genel Sekreter Yardımcılığı, Elazığ Valiliği, Konya Valiliği ve Merkez Valiliği görevlerinde bulundu. 5 Kasım 2018 tarihinden itibaren Yalova Valisi olarak görevini sürdürmektedir. 2018 yılında “Türk Hukukunda Arabuluculuk ve Teşkilatlanması” başlıklı kitabı yayınlanmıştır.


Prof. Dr. Muharrem Hakan CEVHER
Ege Üniversitesi Devlet Türk Mûsıkîsi Konservatuvarı Müdürü

Samsun’un Havza ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir’de tamamladı. 1984 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü’nü kazanarak, 1989 yılında mezun oldu. Aynı yıl, mezun olduğu okula Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1992’de Yüksek Lisans ve 1995’de Doktora öğrenimini bitirdi. 1997’de Yardımcı Doçent, 1998’de Doçent ve 2005 yılında Profesör oldu. Konservatuvar Müdürlüğü ve Bölüm ve Anasanat Dalı başkanlığı görevlerinde bulundu. Yurt içi ve dışında, musiki içerikli; Arapça, Farsça ve Türkçe el yazmaları üzerinde çalışarak, ulusal ve uluslararası toplantılarda bildiriler verdi. Yayımlanmış 6 kitabı ve pek çok makalesi vardır.


Mustafa ATAŞ
İstanbul Milletvekili

1982 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. Muhtelif siyasi partilerde ve sivil toplum kuruluşlarında kurucu üyelik ve değişik kademelerde yöneticilik yaptı. Siyasi parti teşkilatlanması, seçim koordinasyonu, çocuk ve gençlik konularında çalışmalarda bulundu. Serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak çalıştı. 22, 23, 24, 26 ve 27. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Şiddet Araştırma, KİT, İnsan Haklarını İnceleme, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi ve Üstün Yetenekli Çocukları Araştırma Komisyonunda görev aldı. TBMM AK PARTİ Grup Yönetim Kurulu Üyeliği ve AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Türk Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu ve AK PARTİ MKYK Üyesidir.


Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

1957 yılında İstanbul-Kadıköy’de doğmuş, Gazimustafakemalpaşa İlkokulu’nu (1968), Hasköy Lisesini (1975), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü (1980) bitirmiştir. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski (Genel) Türk Dili Anabilim Dalı’nda Doktoraya başlamış, Prof. Dr. Muharrem ERGİN’in yöneticiliğinde Çinggis Kağan Tarihi Çevirisi. Giriş, Metin, Çeviri, Notlar, Sözlük ve Dizin adlı tez ile Doktor olmuştur (1990). 1983-1990 yıllarında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’nde önce Araştırma Görevlisi, sonra Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır. 1984 yılında DAAD bursuyla Almanya’da iki aylık dil kursuna katılmıştır. 1987-1989 arasında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Macaristan’da Loránd Eötvös Üniversitesi Türk Dili Kürsüsü’nde Türkçe Okutmanı olarak görevlendirilmiştir. Aynı sürede Szeged József Attila Üniversitesi Altayistik Kürsüsü’nde çalışmış ve derslere devam etmiştir.

1989’de Marmara Üniversitesi’ndeki görevine dönmüş, 1994-1999 arasında Yardımcı Doçent unvanıyla Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. 1998’de Doçent olmuştur. 1998’de Marmara Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyeliği’ne getirilmiştir. 2000-2002 yıllarında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü’nde misafir Öğretim Üyesi olarak görev yapmıştır. Aynı sürede Sosyal Bilimler Bölümü Başkanlığı’nı yürütmüştür. Yurda döndüğünde bölümüne Bölüm Başkanı olarak tayin edilmiş, Doçent temsilcisi olarak fakülte yönetim kurulunda görev almıştır. Hâlen Marmara Üniversitesi’ndeki Öğretim Üyeliği görevini sürdürmektedir. 2010 Şubat – Temmuz 2011 tarihlerinde Pekin Minzu Üniversitesi Uygur Dili ve Edebiyatı Fakültesi’nde Karahanlıca, Hazerzmce ve İslam kültürü ve dilinin Uygur diline tesiri konularında Yüksek Lisans ve Doktora dersleri vermiştir. Karahanlı, Harezm ve Çağatay Türkçesi, Kıpçak sözlükçülüğü ve dil içi çeviri konularıyla ilgilenmektedir. 2012 –2018 arasında Türk Dil Kurumu Başkanlığı yaptı. 17 Haziran 2017’de Türkiye Bilimler Akademisi’ne asli üye seçilmiştir.