Ömer Faruk BELVİRANLI

Güzel Sanatlar Genel Müdürü


Kur’ân–ı Kerim ve Hafızlık eğitimini Mehmed Esad Belviranlı, Dr. Ali Kemâl Belviranlı ve Hâfız Hasan Hüseyin Varol’dan, üslûp ve repertuar derslerini Bekir Sıdkı Sezgin ve M. Sadreddîn Özçimi’den aldı. Câmi ve Tekke Musikisi eğitimini Hâfız Ahmed KİRDİŞ’de sürdürdü. Dr. Ali Kemal BELVİRANLI’nın bestelerinden oluşan Tasavvuf Müziği albümünün yanı sıra “Gülzâr-ı Safâ” ve “Şarkılar O’ nu Söyler” adlı iki ayrı albüm daha çıkardı. A.B.D ve Avustralya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerindeki Türk Müziği ve Tasavvuf Müziği konserlerine Solist olarak davet edildi ve buralarda konserler verdi. Yurtdışında birçok ülkede; Hz. Mevlana, Mevlevilik ve Tasavvuf Müziği konulu panel ve konferanslara konuşmacı olarak davet edildi ve bu ülkelerde bildiriler sundu. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nda Solist sanatkârı olarak çalıştı. Halen Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.