Biz Kimiz

İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası İcra (İlahi Okuma) Yarışması dünyanın her yerinden, farklı kültürlerden yetenekli ses sanatçılarının katılımı ile zenginleştirilen musikinin hissî gücünden yaralanarak insanlığa “ilahi aşk” mesajları vermeyi amaçlamaktadır.

İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası İcra (İlahi Okuma) Yarışması insanlığın yaşadığı hissî dönüşümlerden kamuoyunun dikkatini “İlahi Aşka” çekmeyi ve farkındalık oluşturarak İlahi aşk yolunda kültürler arası köprüler kurma görevi üstlenmektedir.

Ayrıca, İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası İcra (İlahi Okuma) Yarışması katılımcılarından aldığı güçle çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirme arzusundadır. Böylece; günümüz dünyasının yaşadığı sorunlara ilahi aşk ve sevgi esasında seçenekli çözümler sunmayı, farklı bakış açılarıyla ruhi ve hissî olgunluğa eriştirmeyi amaçlamaktadır. İlahi Aşkın Sesi İcra (İlahi Okuma) Yarışmaları marifete hasret gönüllere bir sadâ olabilmek için üzerine düşen görevleri yerine getirerek ülkemiz ve İslam coğrafyasındaki kan ve gözyaşından bitkin düşen bütün mahzun gönüllerin bir ara soluklanarak bir nebze ferahlamasına vesile olacağı inancı ile yola çıkılmıştır


ias_buton_katalog

Neler Yaptık?

İLAHİ AŞKIN SESİ BESTE YARIŞMALARI

2016 Yılında Düzenlenen Birinci Yarışma ve Sonuçları

Birincisi 2016 yılında düzenlenmiş olan yarışmamızda, Hafız Abdullah NAZIRLI Hoca efendinin gönül dünyasından süzülüp gelmiş içerisinde 300’e yakın Osmanlıca ve Türkçe şiirin bulunduğu Divan-ı Nazlı adlı eserindeki şiirlerin bestelenerek Kültürümüze hizmet etmesi amaçlanmıştır.

2016 yılının olağanüstü şartlarına, Türkiye’de ilk defa düzenlenmesine ve son derece kısıtlı bir bütçe ile çalışmamız rağmen kapsamlı bir yarışmayı sonuçlandırmış olmamız, ciddi bir birikim elde etmemize neden olmuştur.

Türkiye’de milletlerarası boyutta, yüksek ödüller verilen, hiçbir haksızlığın ve adaletsizliğin yapılmadığı 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne rağmen sonuçlandırdık.

Türkiye’de milletlerarası boyutta, yüksek ödüller verilen, hiçbir haksızlığın ve adaletsizliğin yapılmadığı 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne rağmen sonuçlandırdık.

Yarışmaya gönderilen 227 adet yeni beste elde edilmiş, bunların şartnameye uygun olmayanları ayıklandıktan sonra kalan 176 eser ehliyetli ve tarafsız uzmanlardan oluşan SEÇİCİ KURULUMUZ tarafından On-lıne olarak değerlendirilerek puan sıralamasına göre 30 eserin final değerlendirmesinde Jüri tarafından tekrar puanlama yapıldı ve ödül almaya layık bulunan 15 eser seçildi. Seçilen eserlerden, şartname gereklerini tamamlayan eserlere toplam olarak 54.000.TL ödül verildi.

Yarışma sonucunda yapılan çalışmalar:

Konserler: Azerbaycan, Makedonya, Irak, Bosna-Hersek gibi gönül coğrafyamızdaki ülkelerin bestekarlarının başvurduğu 227 adet beste, Kültür ve sanatımıza mühim katkılar yapmış tanınmış sanatçılardan oluşan Değerlendirme Kurulu Üyeleri tarafından değerlendirilmesi sonrasında ödül kazanan eserler Konya, Ankara, İstanbul, Makedonya (Üsküp) ve Elazığ konserlerinde seslendirilmiş ve toplamda 54.000.TL tutarındaki ödüller sahiplerine teslim edilerek son bulmuştur.

TRT Repertuarı: Kazanan eserler yapılan, 2017 yılında çalışmalar sonrasında “TRT Repertuarına” alınmıştır.

Güfteler-Besteler Kitabı: Yarışmaya başvurusu yapılan eserler “İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması Güfte ve Besteleri” isimli kitapta toplanarak 2018 yılı Ocak ayında bastırılarak mûsıkî dünyamıza kazandırılmıştır. Ayrıca “Güfteler ve Besteler Kitabı” mûsıkî eğitimi veren kuruluşlara dağıtılmıştır.

Güfteler-Besteler Kitabı: Yarışmaya katılan ve kazanan eserlerin dışında kalan eserler tekrar incelenerek, “zikir formatına” uygun olanlardan seçilen eserler, Mehmet Kemiksiz korosu ve sazendeleri tarafından seslendirilen Hafız Abdullah Nazırlı Tasavvuf Musikisi Konseri, İstanbul Fatih’te bulunan İ.B.B Ali Emiri Kültür Merkezinde 14 Ocak 2018 tarihinde Tasavvuf Mûsıkîsi severler ile buluşmuştur.

2019 Yılında Düzenlenen İkinci Yarışma ve Özellikleri

2019 yılında düzenlediğimiz ikinci yarışmamız her bakımdan çok daha gelişmiş bir yarışma oldu. Zira, birinci yarışma vesilesi ile her yönüyle ciddi tecrübeler edinildi ve tüm bu kazanımlar sonucunda daha bilinçli bir şekilde hazırlanıldı.

Öne çıkan bazı geliştirmelerimiz şöyle;

1. Yazılı metinlerimiz “muhteva, gramer ve imla” olarak gözden geçirilerek güncellendi.

2. Şartname, gerek yarışmaya katılanlar, gerek jüri üyelerinin, gerekse de bazı müzikologların önerileri doğrultusunda güncellenerek geliştirildi.

3. Şartnamede yapılan düzenlemelerin uyarlanması için yazılım altyapımız gözden geçirilerek tekrar düzenlendi ve güçlendirildi.

4. Şartname, özellikle halkın benimseyeceği ve dillere pelesenk olan ilahilerin bestelenmesine müsait hale getirildi.

5. Beste kalitesinin artırılması için, ödül puan aralıkları yükseltildi.

6. Genç bestecilerin önünü açmak gayesi ile ödül yelpazesi genişletildi.

7. Seçici Kurul’un eserleri değerlendirme sistemi en ufak bir adaletsizliğe meydan vermeyecek şekilde yeniden düzenlendi, değerlendirme sistemi geliştirildi.

8. Seçici Kurul, tamamen birbirinden bağımsız (Amir-memur, hoca-öğrenci veya herhangi bir menfaat ilişkisi bulunmayan) 5 üye ile oluşturuldu.

9. Katılımın artması ve özellikle gönül coğrafyamızda yaşayan bestekârlar ile genç bestekârların yarışmaya katılımlarının sağlanması amacı ile tanıtım ve duyuru çalışmalarına geniş zaman ve bütçe ayrıldı, uzman ekip görevlendirildi.

10. Yarışma konusu güfteler ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmalar yapıldı:

a. Bütün ömrünü ilim ve irfana hasreden, Ehli Sünnet Tasavvuf ekollerine mensup olan değerli mutasavvıflarımızın gönül pınarlarından akan güftelerin toplandığı muhtelif divanlardan yaklaşık 30 adet divan, divan edebiyatımıza emek vermiş olan değerli akademisyenlerimiz tarafından itina ile de 150 adet güfte seçildi.

b. İcra Kurulumuz tarafından 150 adet bestenin fazla olduğu düşünülerek, sayının azaltılmasına ve “Güfteler Kitabı” olarak yarışmaya açılmasına, diğer güftelerin gelecek yıllarda değerlendirilmesine karar verildi.

c. Vakfımızın kurucusu olan, Hafız Abdullah Nazırlı tarafından kaleme alınan Divan-ı Nazlı isimli eserde bulunan ve birinci yarışmamızda bestelenmemiş olan güftelerin bestelenmesine öncelik verilmesi ile ilk yarışmada eksik kalanların tamamlanması için bu eserden 30 adet güfte alındı.

d. Diğer divanlardan seçilen güfteler, daha önceden bestelenmemiş ve bestelenmeye müsait olan 37 adet güfteye yer verildi.

Yarışma sonucunda yapılan ya da planlanan çalışmalar:

Konserler: Planladığımız Saray Bosna ve Diyarbakır konserleri COVİD-19 pandemisi nedeni ile iptal ettik.

Güfteler- Besteler Kitabı: Yarışmaya başvuru yapan eserler “İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması Güfte ve Besteleri” isimli kitapta toplanarak 2019 yılı Mayıs ayında bastırıldı ve mûsıkî dünyamıza kazandırıldı.

Albüm Çalışması: Ödül kazanan eserlerin ve yürütme kurulu tarafından seçilen eserlerin yer aldığı albüm stüdyo ortamında sazlar ve solistler eşliğinde büyük bir özveri ile hazırlandı ve hem CD olarak hem de tüm dijital platformlarda yayınlanarak büyük ilgi gördü.

2021 Yılında Düzenlenen üçüncü Yarışma ve Özellikleri

Devletimizin “Yunus Emre Yılı” ilan etmesi nedeniyle üçüncü yarışmamızın konusu “Yunus Emre Divanın’dan” seçtiğimiz 100 adet güftenin beste yarışmasına açıldı.

2021 Mayıs- Aralık 2021 tarihleri arasında yaptığımız üçüncü yarışmamızda seçme-değerlendirme; ön eleme, on-line değerlendirme ve nihai değerlendirme olmak üzere 3 aşamalı değerlendirme ve puanlama yapılarak kazanan bestekarlar açıklandı.

Güfteler- Besteler Kitabı: Yarışmaya gönderilen bestelerin tamamını ihtiva eden “Güfteler ve Besteler Kitabı” yayımlandı.

Konserler: Yarışmada dereceye giren ve ödül alan bestelerden oluşan ilahilerin söylendiği Konser Diyarbakırda; Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Musikisi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Akpınar ile Mehmet Kemiksiz ve sazendelerinin sahne aldığı Konser gerçekleştirildi.

Bu yarışma vesilesi ile İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışmaları uzun vadeli olarak planlanmış ve buna göre doküman ve yazılım sistemi geliştirilerek; başvurular Web sayfası üzerinden tamamen online olarak yapılmaktadır. Ayrıca jüri incelemesi ve puanlama işlemi, puan ortalamaları ve seviyesine göre sıralama işlemi, yönetim, takip ve değerlendirme vb. kurumsal altyapımız sürekli güçlendirilmiştir.