Biz Kimiz

İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması Tasavvuf mûsıkîsinin mühim değerlerinden biri olan form zenginliğini yeniden canlandırmak, bestecileri son dönemde yeterince eser bestelenmeyen formlarda eser bestelemeye ve yeni form arayışlarına teşvik eden, Milletlerarası bir organizasyonudur.

İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması dünyanın her yerinden, farklı kültürlerden yetenekli bestecilerin katılımı ile zenginleştirilen, gelenekli olarak her yarışmada düzenleyeceği “İlahi Aşkın Sesi” konserleri ile mûsıkînin hissî gücünden yaralanarak insanlığa ilahi aşk mesajları vermeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca, İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması katılımcılarından aldığı güçle çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirme arzusundadır. Böylece; günümüz dünyasının yaşadığı sorunlara ilahi aşk ve sevgi esasında alternatif çözümler sunmayı, farklı bakış açılarıyla ruhi ve hissî olgunluğa eriştirmeyi amaçlamaktadır. İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması insanlığın yaşadığı hissî dönüşümlerden her yarışmada farklı bir tema seçip dünya kamuoyunun dikkatini o yöne çekmeyi ve farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması bu nitelikleriyle ilahi aşk yolunda kültürler arası köprüler kurma görevi üstlenmektedir.


ias_buton_katalog

Ne Yaptık?

Birinci İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması ve Sonuçları

Birincisi 2016 yılında düzenlenen İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması, Hafız Abdullah Nazırlı hoca efendinin gönül dünyasından süzülüp gelmiş içerisinde 300’e yakın Osmanlıca ve Türkçe şiirin bulunduğu Divan-ı Nazlı adlı eserindeki şiirlerin bestelenerek kültürümüze hizmet etmesi amaçlandı.

Yarışmamızın ilk olmasıyla birlikte öne çıkan bazı detaylar;

1. Türkiye’de ilk defa Milletlerarası İlahi Beste Yarışması düzenlendi.
2. Bugüne kadar bu konseptteki yarışmalarda verilen en fazla ödül verildi.
3. Kurumsal altyapı kurarak gelecek yıllarda da geleneksel olarak devam edecek şekilde planlandı.
4. Ehliyetli ve tarafsız uzmanlardan oluşan Seçici Kurul oluşturuldu.
5. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne maruz kalması, çalışmalarımızı ve başvuruları aksatmış olmasına rağmen yarışma ve konser programlarının organizasyonu çalışmalarına devam edildi.
6. Başvuru tarihinin sonunda yarışmamıza 227 eser başvurusu yapıldı.
7. Bunların şartnameye uygun olmayanları ayıklandıktan sonra kalan 176 esere Jüri üyelerimiz tarafından online olarak değerlendirildi.
8. 25 Ekim 2016 tarihinde yapılan jüri toplantısında puan sıralamasına göre 30 eser belirlendi. Final değerlendirmesinde jüri tarafından tekrar puanlama yapıldı ve ödül almaya layık bulunan 15 eser seçildi.
9. Seçilen eserlerden, şartname gereklerini tamamlayanlara toplam 54.000 TL ödül verildi.

Yarışma sonucunda yapılan çalışmalar:

Konserler: Azerbaycan, Makedonya, Irak, Bosna-Hersek gibi gönül coğrafyamızdaki ülkelerin bestekârlarının başvurduğu 227 adet beste, kültür ve sanatımıza mühim katkılar yapmış tanınmış sanatçılardan oluşan Değerlendirme Kurulu Üyeleri tarafından değerlendirilmesi sonrasında ödül kazanan eserler Konya, Ankara, İstanbul, Makedonya (Üsküp) ve Elazığ konserlerinde seslendirilmiş ve toplamda 54.000 TL tutarındaki ödüller sahiplerine teslim edilerek son buldu.

TRT Repertuarı: Kazanan eserler, 2017 yılında yapılan çalışmalar sonrasında “TRT Repertuarına” alındı.

Güfteler- Besteler Kitabı: Yarışmaya başvuru yapan eserler “İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması Güfte ve Besteleri” isimli kitapta toplanarak 2018 yılı Ocak ayında bastırıldı ve mûsıkî dünyamıza kazandırıldı.

Mehmet Kemiksiz Konseri: Yarışmaya katılan ve kazanan eserlerin dışında kalan eserlerin icra edilmesi amacı ile tekrar incelendi ve “zikir formatına” uygun olanlardan seçilen eserler, Mehmet Kemiksiz korosu ve sazendeleri tarafından seslendirildiği İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması Erenler Meclisi Hafız Abdullah Nazırlı Tasavvuf Musikisi Konseri, İstanbul Fatih’te bulunan İ.B.B Ali Emiri Kültür Merkezi’nde 14 Ocak 2018 tarihinde Tasavvuf Mûsıkîsi severleri ile buluşturuldu.


İkinci İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması ve Sonuçları

2019-2020 yıllarında düzenlediğimiz ikinci yarışmamız her bakımdan çok daha gelişmiş bir yarışma oldu. Zira, birinci yarışma vesilesi ile her yönüyle ciddi tecrübeler edinildi ve tüm bu kazanımlar sonucunda daha bilinçli bir şekilde hazırlanıldı.

Öne çıkan bazı geliştirmelerimiz şöyle;

1. Yazılı metinlerimiz “muhteva, gramer ve imla” olarak gözden geçirilerek güncellendi.
2. Şartname, gerek yarışmaya katılanlar, gerek jüri üyelerinin, gerekse de bazı müzikologların önerileri doğrultusunda güncellenerek geliştirildi.
3. Şartnamede yapılan düzenlemelerin uyarlanması için yazılım altyapımız gözden geçirilerek tekrar düzenlendi ve güçlendirildi.
4. Şartname, özellikle halkın benimseyeceği ve dillere pelesenk olan ilahilerin bestelenmesine müsait hale getirildi.
5. Beste kalitesinin artırılması için, ödül puan aralıkları yükseltildi.
6. Genç bestecilerin önünü açmak gayesi ile ödül yelpazesi genişletildi.
7. Seçici Kurul’un eserleri değerlendirme sistemi en ufak bir adaletsizliğe meydan vermeyecek şekilde yeniden düzenlendi, değerlendirme sistemi geliştirildi.
8. Seçici Kurul, tamamen birbirinden bağımsız (Amir-memur, hoca-öğrenci veya herhangi bir menfaat ilişkisi bulunmayan) 5 üye ile oluşturuldu.
9. Katılımın artması ve özellikle gönül coğrafyamızda yaşayan bestekârlar ile genç bestekârların yarışmaya katılımlarının sağlanması amacı ile tanıtım ve duyuru çalışmalarına geniş zaman ve bütçe ayrıldı, uzman ekip görevlendirildi.
10. Yarışma konusu güfteler ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmalar yapıldı:
a. Bütün ömrünü ilim ve irfana hasreden, Ehli Sünnet Tasavvuf ekollerine mensup olan değerli mutasavvıflarımızın gönül pınarlarından akan güftelerin toplandığı muhtelif divanlardan yaklaşık 30 adet divan, divan edebiyatımıza emek vermiş olan değerli akademisyenlerimiz tarafından itina ile de 150 adet güfte seçildi.
b. İcra Kurulumuz tarafından 150 adet bestenin fazla olduğu düşünülerek, sayının azaltılmasına ve “Güfteler Kitabı” olarak yarışmaya açılmasına, diğer güftelerin gelecek yıllarda değerlendirilmesine karar verildi.
c. Vakfımızın kurucusu olan, Hafız Abdullah Nazırlı tarafından kaleme alınan Divan-ı Nazlı isimli eserde bulunan ve birinci yarışmamızda bestelenmemiş olan güftelerin bestelenmesine öncelik verilmesi ile ilk yarışmada eksik kalanların tamamlanması için bu eserden 30 adet güfte alındı.
d. Diğer divanlardan seçilen güfteler, daha önceden bestelenmemiş ve bestelenmeye müsait olan 37 adet güfteye yer verildi.

Yarışma sonucunda yapılan ya da planlanan çalışmalar:

Konserler: Ödüllerin takdim edileceği yurtiçi konserini Diyarbakır’da yapmayı, yurtdışı konserimizi de Saray Bosna’da yapmayı planlamış ve gerekli organize çalışmalarımızı tamamlamış olmamıza rağmen 2020 yılında başlayan COVİD-19 Pandemisi nedeni ile iptal etmek mecburiyetinde kalındı.

Güfteler- Besteler Kitabı: Yarışmaya başvuru yapan eserler “İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması Güfte ve Besteleri” isimli kitapta toplanarak 2019 yılı Mayıs ayında bastırıldı ve mûsıkî dünyamıza kazandırıldı.

Albüm Çalışması: Ödül kazanan eserlerin ve yürütme kurulu tarafından seçilen eserlerin yer aldığı albüm stüdyo ortamında sazlar ve solistler eşliğinde büyük bir özveri ile hazırlandı ve hem CD olarak hem de tüm dijital platformlarda yayınlanarak büyük ilgi gördü.