Teknik Şartlar

Yarışmaya gönderilecek eserler;

1. Geleneksel Türk Tasavvuf Mûsıkîsi zevkine, kültür, mana ve mahiyetine, irfanına uygun ezgi güzelliğine sahip olmalıdır.

2. Geleneksel Türk Tasavvuf Mûsıkîsi kaideleri ile irtibat kurarak bu mirası geleceğe taşıyabilecek bir özellik sergilemelidir.

3. Seslendirmede klasik, tekke ve tasavvuf mûsıkîsinde kullanılan enstrümanların tercih edilmesi önerilir.

4. Her türlü temel, bileşik ve şed makamlarda, geleneksel tavırla ve güncel bir anlayış çerçevesinde bestelenmiş olmalıdır.

5. Türk Mûsıkîsine ait geleneksel; miraciye – na’t – durak – münacaat – ilahi – tevşih – tesbih – nefes gibi büyük veya küçük formlarında olmalıdır.

6. Besteler, seçilen güftenin mana ve mahiyetine, irfanına uygun olan manayı karşılayabilecek makam ve ezgi güzelliğine sahip olmalıdır.

7. Besteler, makam ve usûl bütünlüğüne sahip olmalıdır.

8. Kompozisyon yönünden, güfte – melodi – usûl – vezin – söz – ezgi – ritim bütünlüğü taşımalı ve aralarında uygunluk bulunmalıdır.

9. Notalarda eserin metronomu ve icra süresi yazılmalıdır.

10. Meyan bölümlerinde uygulanan makam ve usûl geçkilerinin estetik bir değer oluşturma özelliği artı puan olarak kabul edilecektir.

11. Bestelerde, usûl – vezin ilişkisi, Türk Mûsıkîsi arel – ezgi – uzdilek nota yazım kurallarına ve prozodi kurallarına uygunluğu, form özelliklerinin doğru kullanılıp kullanılmadığı aranacaktır. Diğer tür ve biçimlerde geçerli olan milletlerarası standartlar gözetilmelidir.

12. Kural dışı durumlarda “özel mûsıkî işaret ve açıklama notları” eklenmeli; icra, hız ve ifade nüansları işaretlerle gösterilmelidir.

13. Yarışma için www.ilahiaskinsesi.com sitesinde ilan edilen güftelerde prozodi açısından farklılık bulunan kısımlar eserin altında ayrıca yazılmalıdır.

U kunt Tadalafil kiezen tot 40+10 extra potentiepillen voor de beste prijs in Duitsland en heeft na 2 uur de optimale werking. De kosten van de gezondheidszorg en tegenprestatie vond ook in een fijne, het eigenapotheek24.com voor vrouwen doktersspreekuur tot.