Genel Şartlar

1. İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası İcra (İlahi Okuma) Yarışması, yurt içinden ve yurt dışından Türkiye ve babancı ülke vatandaşlarının katılımına açık milletlerarası ilahi okuma yarışmasıdır.

2. Yarışmaya 1995 – 2005 ve arasında geçen yıllarda doğmuş olanlar (ay farkı gözetmeksizin) katılabilir. Doğum tarihleri bu yıllardan önce veya sonra olanlar yarışmaya katılamazlar.

3. Başvuruların; başlangıç tarihi: 01 Nisan 2024 ve son başvuru tarihi: 30 Haziran 2024 (sistem kapanış saati: 17.00)’dir.

4. Yarışma için www.ilahiaskinsesi.com sitesinde ilan edilen İlahi Aşkın Sesi Güfte ve Besteleri kitabındaki güfte ve bestelerden yarışmacı tarafından seçilen ilahilerin okunması gerekmektedir.

5. Yarışma için www.ilahiaskinsesi.com sitesinde ilan edilen kitap ya da kitaplarda bulunan güftelere ait notaların haricinde, başka notalarla okunmuş olan ilahiler kabul edilmeyecektir.

6. Yarışma için ilan edilen eserlerden olmak kaydı ile yarışmaya katılmaksızın gönderilen eserler HAN Vakfı tarafından ayrıca değerlendirilir.

7. Yarışmaya grup/koro halinde okunan ilahilerle katılmak serbesttir. Ancak; ferdi başvuruda bulunanlar bir grup ile; grup başvurusu yapanlar ise ferdi olarak ayrıca başvuruda bulunamazlar. Ödül kazanılması halinde grup adına tek bir ödül verilir.

8. Organizasyonumuz tarafından ödül töreni ve konseri düzenlenmesi halinde; Ödül alan yarışmacılardan ödül törenine katılacak olan yarışmacıların yeme-içme, transfer ve konaklama ihtiyaçları organizasyon tarafından karşılanacaktır.

9. Yarışmaya katılabilmek için, gönderilen her bir ilahi için 500 TL (Beş yüz Türk Lirası)’nın TR62 0020 5000 0962 1870 8000 01 IBAN no’lu Kuveyt Türk Demirtepe-Ankara Şubesindeki Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı hesabına yatırılması gerekmektedir.

10. Şartnameye aykırı ve noksan belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.

11. Katılım şartnamesine aykırı veya noksan evrak ile yapılan başvuruların sonradan fark edilmesi durumunda, ödül/derece kazanmış olsalar dahi işlemler iptal edilir.

12. Yarışma organizasyonunda (Han Vakfı Yönetimleri – Düzenleme – Yürütme – Değerlendirme – Danışma Kurulu Üyeleri – Han Vakfı tarafından düzenlenen konserler ile çıkartılan albümlerde vs.) görev alanlar ile birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar. Bu kişiler tarafından gönderilen ilahi okumaları değerlendirmeye alınmaz.

13. Yarışmaya gönderilen ilahilerin daha önce bir kurum veya kuruluşa kaydettirilmiş ve/veya; video, cd, dvd, mp3 vb. şekilde; özel/resmi radyo ve TV yayın kuruluşunda daha önce yayınlanmış olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

14. Yarışmaya başvuruda bulunan kişi ya da gruplar, bu şartnamede yazılı bulunan bütün şartları kayıtsız-şartsız ve vazgeçilemez/geri dönülemez olarak kabul etmiş sayılırlar.

15. Yarışmacılar organizasyon süresince yarışma sekreterliğinden yarışma süreci, detayı, ödül töreni ve sunumu hakkında bilgi alabilirler.