Genel Şartlar

1. Yarışma organizasyonunda (Han Vakfı Yönetimleri – Düzenleme – Yürütme – Değerlendirme – Danışma Kurulu Üyeleri – Ajans vs.) görev alanlar ile birinci dereceden akrabaları hariç bütün bestecilerin katılımına açık milletlerarası bir organizasyondur.

2. Yarışma organizasyonunda görev alanlar ve birinci dereceden yakınları tarafından gönderilen besteler yarışmaya dahil edilmez.

3. Başvuruların; başlangıç tarihi: 10 Haziran 2021 ve son başvuru tarihi: 10 Ekim 2021 (sistem kapanış tarihi)’dir. Bu tarihten sonra yarışma sekretaryasına ulaşan eserler değerlendirmeye tabi tutulmazlar.

4. Yarışma için www.ilahiaskinsesi.com sitesinde ilan edilen kitaplarda bulunan güfteler ile sadece güfte olarak ilan edilen eserlerin bestelenmesi gerekmektedir.

5. Bundan önceki (birinci ya da ikinci) yarışmalara gönderilen eserler ile yeniden yapılacak başvuru kabul edilmeyecektir.

6. Yarışma için ilan edilen eserlerden olmak kaydı ile yarışmaya katılmaksızın gönderilen eserler HAN Vakfı tarafından ayrıca değerlendirilir.

7. Yarışmaya grup halinde katılmak serbesttir. Ancak; ferdi başvuruda bulunanlar bir grup ile, grup başvurusu yapanlar ise ferdi olarak ayrıca başvuruda bulunamazlar. Ödül kazanılması halinde grup adına tek bir ödül verilir.

8. Ödül alan yarışmacılardan ödül törenine katılacak olan yarışmacıların yeme-içme, transfer ve konaklama ihtiyaçları organizasyon tarafından karşılanacaktır.

9. Yarışmaya katılabilmek için, gönderilen her bir beste için 100 TL (Yüz Türk Lirası)’nin TR62 0020 5000 0962 1870 8000 01 IBAN no’lu Kuveyt Türk Demirtepe-Ankara Şubesindeki Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı hesabına yatırılması gerekmektedir. (Bu yarışmaya mahsus olmak üzere başvuru ücreti kaldırılmıştır.)

10. Şartnameye aykırı düzenlenmiş eserler ve başvurular değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.

11. Katılım şartnamesine aykırı veya noksan evrak ile yapılan başvuruların sonradan fark edilmesi durumunda, ödül/derece kazanmış olsalar dahi işlemler iptal edilir.

12. Yarışmaya başvuruda bulunan kişi ya da gruplar, bu şartnamede yazılı bulunan bütün şartları kayıtsız-şartsız ve vazgeçilemez / geri dönülemez olarak kabul etmiş sayılırlar.

13. Yarışmacılar organizasyon süresince yarışma sekreterliğinden yarışma süreci, detayı, ödül töreni ve sunumu hakkında bilgi alabilirler.