Prof. Dr. Kubilay KOLUKIRIK

Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi


1971 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk, orta ve liste tahsillerini Kırşehir’de tamamladı. Lisans öğrenimini 1994 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. 1994-2010 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda Öğretmen olarak görev yaptı. 1994-1999 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. “İbn-i Sina’nın Müzik Yönü” adlı yüksek lisans tezini hazırladı. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı’nda Doktora öğrenimine başladı. Doç. Dr. Bayram Akdoğan ve Prof. Dr. Ruhi Kalender hocalarından Türk Müziği Nazariyatı, Tarihi, Türk Müziği solfeji, Türk Müziği usulleri ve Ud eğitimi gibi dersler aldı. Doktora tezi olarak “Abdülkadir Meraği ve Şerhu’l-Edvârı’nın 14. yüzyıl Türk Müzik Nazariyatındaki Yeri” adlı konuyu çalıştı. Aynı çalışmayı Atatürk Kültür Merkezi’nde 2012 tarihinde yayımladı. 2010 tarihinde Nevşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Yrd. Doç. Öğretim Üyesi ve Müzik Bölüm Başkanı olarak 4 yıl hizmet etti. Bölümde Türk Müziği Nazariyatı, Türk Halk Bilimi, Bireysel Çalgı Ud, Bağlama ve Kanun derslerini yürüttü.

Millî Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitim Merkezleri’nde Türk Müziği çalgıları dersi verdi. Bibliothèque Nationale de France’da Türk Müziği yazmaları hakkında çalışma yaptı. 2014 yılında Doçent unvanını aldı. 2015 yılından beri Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nde Öğretim Üyesi, Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. Türk müziği besteciliği alanında birikimi olan Kolukırık, Türkiye’de şiir konusunda kendini ispatlamış şairlerin güftelerini bestelemektedir. “Notalarıyla Yeni İlâhîler”, “Türk Müzik Tarihinde Darülelhan ve Darülelhan Külliyatı”, “Sadi Teltik Külliyatı” adlı kitapları yazdı. Müzik hakkında Türkçe ve Fransızca ulusal ve uluslararası yayımladığı 16 makalesi bulunmaktadır. Koro Şefliği, Ses Sanatçılığı ve Ud icracılığının yanında Türk Tasavvuf Müziği, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Çocuk Şarkıları formlarında onlarca bestesi bulunmaktadır.