Başvuru

1. Her yarışmacı ancak farklı güfteler olmak üzere 3 (üç) beste ile yarışmaya başvurabilir. (Bu yarışmaya mahsus olmak üzere 5 beste ile başvuru hakkı tanınmıştır.)

2. Bestelenmek üzere seçilen şiirin asgari bir dörtlüğü bestelenmelidir.

3. Bestelenmiş eserin süresi 10 dakikayı geçmemelidir.

4. Aynı güftenin bestelenmiş olması halinde en yüksek puan alan seçilecek, diğerleri elenecektir.

5. Notalar bilgisayarda yazılarak çıktısı alınmalıdır. El ile yazılan notalar kabul edilmeyecektir.

6. Her besteye ait nota 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmelidir.

7. Bestelenen eserin nota sayfasının birinin üzerine sadece “güfte adı – güfte numarası” yazılmış olmalıdır. İsim ve ayırt edici işaret vs. yazılmamalıdır.

8. Her besteye ait 2 (iki) nüsha olarak düzenlenen nota sayfasının diğerinin üzerine, “güfte adı – güfte numarası” ile birlikte bestekâr ismi yazılmalı ve imzalanmalıdır.

9. Yarışmaya gönderilen eserin ses kaydı bestekâra ait olmamalı, bir başkası tarafından seslendirilmelidir. (bilgisayar desteği ile de yapılması mümkündür.)

10. Her besteye ait 2 (iki) nüsha olarak düzenlenen nota sayfasının “güfte adı – güfte numarası – sayfa numarası” yazılı olan başka hiçbir yazı ve işaret bulunmayan nüshası; istenilen diğer belgelerle birlikte online olarak sisteme yüklenmelidir. Bu nüsha üzerine eser sahibinin adı veya kimliğini belirleyecek şekilde bir işaret veya bestekâr ismi yazılmamalıdır. Bulunması halinde yarışma dışı bırakılacaktır.

11. Her besteye ait 2 (iki) nüsha olarak düzenlenen nota sayfaları, istenilen diğer belgelerin asılları ile birlikte zarfın içerisine konulmalıdır. Zarfın üzerine gönderenin açık adresi, “İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması” ve aşağıda belirtilen yarışma adresi yazılarak posta-kargo ile göndermelidir.


İRTİBAT

İstanbul Caddesi No: 28/A Altındağ – Ulus / Ankara
Telefon +90 533 203 59 50
E-Posta bilgi@ilahiaskinsesi.com

SOSYAL MEDYA

Twitter  |  Facebook  |  Instagram  |  Youtube


> İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması, Han (Hâfız Abdullah NAZIRLI) Vakfı tarafından düzenlenmektedir.