Katılım Belgeleri

1. Dilekçe (Birden fazla eser başvurusu yapanlar, dilekçede eserleri belirtmeleri gerekmektedir.)

2. Özgeçmiş

3. Nüfus cüzdan sureti

4. İkametgâh belgesi

5. Ücret dekontu (Başvurusu yapılan her bir beste için 100 TL) (Bu yarışmaya mahsus olmak üzere başvuru ücreti kaldırılmıştır.)

6. Noter tasdikli taahhütname (Birden fazla eser başvurusunda bulunanlar, taahhütnameye beste isimlerini yazmaları gerekmektedir. Bir asıl nüsha yeterlidir.) (Noter tasdik şartı kaldırılmıştır. Islak imzalı taahhütname ve diğer başvuru evraklarının asılları ile birlikte gönderilmesi yeterli olacaktır.)

Yukarıda yazılı belgelerin asılları başvuru bitiş tarihinden önce web sayfasında ilan edilen adrese posta-kargo ile gönderilmiş olmalıdır.ias_buton_taahhutname