Prof. Dr. Mehmet Emin AY

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi


1963 yılında Van’da doğdu. Van İmam-Hatip Lisesi’ni 1980 yılında, U.Ü. İlahiyat Fakültesi’ni ise Haziran 1984’te birincilikle tamamladı. 8 Ekim 1984’te Din Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak, mezun olduğu U.Ü. İlahiyat Fakültesi’ne atandı. 1986 yılında Yüksek Lisansını, 1992 yılında Doktorasını tamamladı. Ekim 1995’te Din Eğitimi Anabilim Dalı’nda Doçent unvanını aldı. Şubat 2001 tarihinde ise profesörlüğe yükseltildi. Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görevine devam ederken 2011-2016 yılları arasında iki dönem Bursa İl Müftüsü olarak görevlendirildi. Bu görevini 10 Ağustos 2016 tarihinde tamamlayıp fakültesine döndü. Halen Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi İlahiyat Ön lisans Programı’nda, Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik adlı ders kitabının hazırlanmasında bölüm yazarlığı ve editörlük görevini üstlendi.

Bursa Ata evler Camiinde Kasım-Nisan ayları arasında “Hadis Sohbetleri” yanında son yıllarda, yurtiçi ve yurtdışından gelen davetler doğrultusunda, “Ailede İdeal Din Eğitimi”, “Çocuklarımıza Allah’ı Nasıl Anlatalım”, “Kur’an’da Gençler ve Gençlik Değerleri”, “Şefkat Peygamberi” ve “Aile içi İletişim” konulu konferanslar veriyor.

Akademik çalışmaları yanında kıraat ve musiki alanında da çalışmalar yaptı. Radyo ve TV kanallarında yayınlanan üç adet Hatm-i Şerif çalışması ve Tasavvuf Musikisi alanında 80 civarında bestesi vardır.

Din Eğitimi alanında yayınlanmış 10 adet kitap çalışması yanında uluslararası ve ulusal sempozyumlar da sunduğu pek çok tebliğleri ve çeşitli dergilerde yüze yakın makalesi yayınlanmıştır.

Yayınlanmış Eserleri:
1. Çocuklarımıza Allah’ı Nasıl Anlatalım?
2. Ailede ve Okulda İdeal Din Eğitimi
3. Yükseköğretimde Rehberlik
4. Problemleri ve Beklentileriyle Türkiye’de Kur’an Kursları
5. Din Eğitiminde Mükâfat ve Ceza
6. Şefkat Peygamberi
7. Peygamberimizin Aile Hayatı
8. Peygamberimizin İnsanlarla İlişkileri
9. Ticaret Erbabı, Devlet Başkanı ve Ordu Komutanı Olarak Peygamberimiz
10. Biricik Peygamberim ve Çağındaki Çocuklar