Prof. Dr. Ahmet Hakkı TURABİ

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Mûsıkîsi Anabilim Dalı


1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı yıl Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Müzik eğitimini fakültedeki müzik derslerinin yanı sıra İleri Türk Musikisi Konservatuarı’nda aldı. 1993-1994 yıllarında Ürdün Üniversitesi’nde Arapça eğitimi aldı ve Arap Müziği üzerinde çalışmalar yaptı.

1996’da “el-Kindî’nin Mûsikî Risâleleri” isimli tezle yüksek lisans; 2002’de “İbn Sînâ’nın Kitâbü’ş-Şifâ’sında Mûsikî” (İbn Sînâ Mûsikî, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004) isimli tezle doktora; 2006’da “Gevrekzâde Hâfız Hasan Efendi ve Musiki Risalesi” (Rağbet Yayınları, İstanbul 2005) isimli çalışmasıyla doçentlik derecesi aldı. 2011 yılında Profesör Doktor oldu. “Sivâsî İlâhiler” (Sivas, 2010) ve “Niyâzî İlâhiler” (Malatya, 2011), “Erzurumi İlahiler” (Erzurum, 2015) isimli araştırmaları yayımlandı. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde maddeleri bulunan araştırmacının, ilk dönem İslâm dünyasındaki müzik faaliyetleri ve dini musikimiz ile ilgili yayınları mevcuttur.

Kendi bestelerinden oluşan ilahileri seslendirdiği “Turabi İlahiler”, “O’na Selam”, “Sâz-ı Dil”, “Nigari İlahiler-2”, “Şifanağme 1-2-3-4”, “Ehl-i Aşk”, “Mihrînağmeler”, “Yunus Makamı”, “Su’yun Sesi”, “Erzurumi İlahiler” isimli albümleri vardır. T.C. Kültür Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu Itri Türk Mûsıkîsi Ödüllerinde “Yılın Türk Müziği Akademisyeni” ödülüne layık görülmüştür.

Ses ve kanun sanatçısı olarak yurtiçi ve yurtdışında birçok icralara katılmıştır. Aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Tasavvuf Müziği Korosu’nun şefi olarak topluluğun icralarını yönetmektedir.