Telif Hakları

Click here to download the English specification.


1. HAN Vakfı eserlerin seslendirilecek yayın, yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama yetkisine sahiptir.

2. HAN Vakfı bu yarışmada elde ettiği bütün eserleri, plak, band, kaset, nota, CD ve benzeri şekilde çoğaltma, yabancı yayın kuruluşlarına, birliklerine, eğitim ve kültür kurumlarına gönderme ve ticari olarak kullanma hakkına sahiptir.

3. Besteci, yarışmaya gönderdiği eserini, yarışma sonuçlanmadan önce hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlayamaz. Yayınladığı veya yayınlattığı takdirde eser değerlendirme dışı bırakılır.

4. Besteciler; eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde hiçbir eserden alıntı yapmadıklarını, eseri bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini taahhüt eder.

5. Yarışmaya katılan bütün eserlerin telif hakkı HAN Vakfı’na aittir.