Teknik Şartname

Click here to download the English specification.


1. Din Musikisi kaideleri ile irtibat kurarak bu mirası geleceğe taşıyabilecek bir özellik sergilemelidir.

2. Eserlerin süresi 10 dakikayı geçmemelidir.

– Din musikisi formlarına uygun olmayan eserler değerlendirilmeyecektir. (Piyasada; ezgi, pop ilahi, türkü ilahi adı verilen ve klasik formları temsil etmeyen besteler)

Dinî musikiye ait büyük ve küçük formdaki usullerle bestelenmiş eserler değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

– Her türlü ana, birleşik ve şed makamlarda bestelenmiş eser değerlendirilecektir.

– Notalarda eserin metronomu yazılmalıdır.

– Nota üzerinde, makam, form, güfte yazarı, metronom ve nota yazım usulleri dâhilinde yer alan değiştirici ve fark işaretlerinin dışında her hangi bir not yazılmamalıdır.

Şartnameye aykırı düzenlenmiş notalar değerlendirme dışı kalacaktır.

3. Kompozisyon yönünden, söz, ezgi, ritim bütünlüğü taşımalıdır.

4. Ezgi ile söz arasında uygunluk bulunmalıdır. Eserler icra edilecek dil kurallarına uygun biçimde kullanılmalı ve doğru prozodi ile söylenecek biçimde yazılmış olmalıdır.

5. Klasik Cami ve Tasavvuf musikisinde kullanılan çalgıların tercih edilmesi önerilir.

6. Yarışmaya gönderilen eserler daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, video, cd, dvd, mp3 vb. hiçbir üründe yer almamış ve özel/resmi hiçbir radyo ve tv yayın kuruluşunda daha önce yayınlanmamış olmalıdır.

7. Eserlerin yerli veya yabancı bilinen eserlerle bariz benzerlikleri bulunmamalıdır.

8. Yarışmaya gönderilen eserler yarışma sonuçlanıp ödül kazananlar belli olmadan önce hiçbir yerde yayınlanamaz. Yarışma sonuçlandıktan sonra HAN VAKFI’ndan izin alınmadan yayınlanamaz.