Posta Yolu İle Başvuru

Click here to download the English specification.


1. Besteciler her eser için en az 5 harften oluşan ayrı bir rumuz kullanmalıdır.

2. Besteciler, her eser için, biri küçük “KİMLİK ZARFI”, öbürü büyük “EVRAK ZARFI” olmak üzere, 2 adet zarfı iç içe yerleştirip yarışma sekretaryasına göndermelidir.

3. Besteciler birden fazla eserle yarışmaya katılıyorlarsa, her eser için, istenilen dokümanlar ve zarflar ayrı ayrı düzenlenmelidir.

4. Son başvuru tarihinden sonra yarışma sekretaryasına ulaşan eserler değerlendirmeye tabi tutulmazlar.

5. Posta ile müracaatlarda, nota ve/veya güfte üzerinde ve/veya zarflarda eser sahibinin adı belirtilmişse veya kimlik belirleyecek şekilde bir işaret konmuşsa, söz konusu eser değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.

A KİMLİK ZARFI

1. Kimlik zarfı (Küçük Zarf) üzerine yalnız rumuz yazılacaktır.

2. Kimlik zarfı içinde; Kimlik Bilgi Formu (D1 Formu) ve yarışma koşullarını kabul ettiğini belirten form (D2 Formu) bulunur.


ias_buton_d1

ias_buton_d2


B EVRAK ZARFI

1. Evrak zarfı (Büyük Zarf) üzerinde Gönderici bölümüne Rumuz ve Adres/Alıcı bölümüne İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması ve adres yazılmalıdır.

2. Evrak zarfı (Büyük Zarf) içinde, notalar, güfte, CD ve kapalı olarak kimlik zarfı bulundurulmalıdır.


BİZE ULAŞIN

İRTİBAT

Hoşdere Caddesi, 194/2
TR-06540 Çankaya, Ankara, Türkiye
Telefon +90 312 439 90 71
Belgegeçer +90 312 439 90 72
E-Posta bilgi@ilahiaskinsesi.com

SOSYAL MEDYA

Twitter  |  Facebook  |  Instagram


ias_han_vakfi_logo

> İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması, Han (Hâfız Abdullah NAZIRLI) Vakfı tarafından düzenlenmektedir.