Online Başvuru

Online başvuru 5 adımda tamamlanır.

1. Birinci adımda; her eser için D1 kimlik bilgi formunu eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir.

2. İkinci adımda; özgeçmiş için D2 formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

3. Üçüncü adımda; üzerinde sadece “güfte adı – kitap adı – sayfası – şiir başlığı” yazılı bulunan başka hiçbir yazı ve işaret bulunmayan bestenin notası ile gönderilmelidir.

4. Dördüncü adımda, stüdyo veya bilgisayar ortamında seslendirilen besteye ait ses kaydı,

5. Beşinci adımda, istenilen diğer belgeler (ikametgah, kimlik, ödeme belgeleri vs.) online olarak gönderilmelidir.

Online olarak gönderilenler, yarışma sekreteryası tarafından incelenerek, tespit edilen eksiklikler, katılımcı profilinde belirtilecektir. Başvuru sürecinde, katılımcılar online olarak yönlendirilecektir.