Konu

Hâfız Abdullah Nazırlı ve ilim, irfan ehlinden olanların gönlünden kopup gelen şiirlerden seçilen güftelerin Türk-İslam Tasavvuf mûsıkîsi kaidelerine göre bestelenmesi.


AMAÇ

Projenin uzun vadedeki genel amacı, Türk-İslam Tasavvuf mûsıkîsi sanatına hizmet etmek ve bu anlayışı benimseyen yetenekli bestecilerin yardımıyla, gelecek nesillere kültür aktarımında katkı sağlamaktır.

1. Tasavvuf, Cami ve Tekke mûsıkîsinin gelişmesi için bestekâr ve müzisyenleri yeni ilahi besteleri üretmeye teşvik etmek,
2. Tasavvuf mûsıkîsinin repertuarını bütün biçim ve türleri ile geliştirmek, bestecileri nitelikli eserler vermeye teşvik etmek,
3. Tasavvuf mûsıkîsinin dünyada tanıtımına katkıda bulunmak,
4. Konularını ve kaynağını İslam, Tasavvuf kültürünün geçmişinden alan besteler yapılmasına katkıda bulunmak,
5. Manevi yaşantımıza etki edecek ve gelecek kuşaklara bırakılabilecek bir kültür mirası oluşturmak ve kültürlerarası öğrenme sürecine katkıda bulunmaktır.