Konu

Hâfız Abdullah NAZIRLI’nın Divan-ı Nazlı adlı eserindeki şiirlerinden seçilen güftelerin İslam Dini Mûsıkîsi kaidelerine göre bestelenmesi.


AMAÇ

Projenin uzun vadedeki genel amacı, İslam Dini Mûsıkî Sanatına hizmet etmek ve bu anlayışı benimseyen yetenekli bestecilerin yardımıyla, gelecek nesillere kültür aktarımında katkı sağlamaktır.

1. Gençlere müzikal becerilerini sergileyebilecekleri bir ortam yaratarak yeni bestecilerin yetişmesine imkân sağlamak,

2. İslam Dini Mûsıkîsinin repertuarını bütün biçim ve türleri ile geliştirmek, bestecileri nitelikli eserler vermeye teşvik etmek,

3. İslam Dini Mûsıkîsinin dünyada tanıtımına katkıda bulunmak,

4. Konularını ve kaynağını İslam, Tasavvuf kültürünün geçmişinden alan besteler yapılmasına katkıda bulunmak,

5. Manevi yaşantımıza etki edecek ve gelecek kuşaklara bırakılabilecek bir kültür mirası oluşturmak ve kültürlerarası öğrenme sürecine katkıda bulunmaktır.