Konu

Hâfız Abdullah NAZIRLI’nın Divan-ı Nazlı adlı eserindeki şiirlerinden seçilen güftelerin İslam Dini Musikisi kaidelerine göre bestelenmesi.

ias_buton_sartname_en


AMAÇ

Projenin uzun vadedeki genel amacı, İslam Dini Musiki Sanatına hizmet etmek ve bu anlayışı benimseyen yetenekli bestecilerin yardımıyla, gelecek nesillere kültür aktarımında katkı sağlamaktır.

1. Gençlere müzikal becerilerini sergileyebilecekleri bir ortam yaratarak yeni bestecilerin yetişmesine imkân sağlamak,

2. İslam Dini Musikisinin repertuarını bütün biçim ve türleri ile geliştirmek, bestecileri nitelikli eserler vermeye teşvik etmek,

3. İslam Dini Musikisinin dünyada tanıtımına katkıda bulunmak,

4. Konularını ve kaynağını İslam, Tasavvuf kültürünün geçmişinden alan besteler yapılmasına katkıda bulunmak,

5. Manevi yaşantımıza etki edecek ve gelecek kuşaklara bırakılabilecek bir kültür mirası oluşturmak ve kültürlerarası öğrenme sürecine katkıda bulunmaktır.