Katılım Şartları

Click here to download the English specification.


1. Yarışma bütün bestecilerin katılımına açık (Yarışma organizasyonunda görev alanlar ile Jüri-Danışma Kurulu üyeleri ve birinci dereceden akrabaları hariç), Milletlerarası bir organizasyondur.

2. Her yarışmacı istediği sayıda eserle yarışmaya başvurabilir. Ancak sadece 3 (üç) eseri değerlendirilecektir. Eserleri yarışmacı belirtmez ise, organizasyon tarafından seçilir.

3. Yarışmaya grup hâlinde katılmak serbesttir. Ödül kazanılması hâlinde grup adına tek bir ödül verilir.

4. Ferdî başvuruda bulunanlar grup ile grup başvurusu yapanlar ferdî olarak başvuruda bulunamazlar.

5. Yarışmaya başvuruda bulunmak bütün şartları kabul etmek anlamına gelir.

6. Yarışmaya başvuran katılımcıların her türlü (beste-güfte-telif vb. açısından) sorumlulukları kendilerine aittir. Organizatör kurumlar (Han Vakfı – Ajans – Jüri) doğabilecek sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7. Yarışmacıların organizasyon süresince organizasyon sekreterliğinden yarışma süreci, detayı, ödül töreni ve sunumu hakkında bilgi alabilirler.

8. Ödül alan yarışmacılardan ödül törenine katılacak olan yarışmacıların yeme-içme, transfer ve konaklama ihtiyaçları kendileri tarafından karşılanacaktır.

9. Son başvuru tarihinden sonra yarışma sekretaryasına ulaşan eserler değerlendirmeye tabi tutulmazlar.