Katılım Belgeleri

1. Dilekçe (birden fazla eser başvurusu yapanlar, dilekçede eserleri belirtmeleri gerekmektedir.)

2. Özgeçmiş

3. Nüfus cüzdan sureti

4. İkametgâh belgesi

5. Ücret dekontu (başvurusu yapılan her bir beste için 100 TL)  (Yurt dışından yapılan başvurularda başvuru ücreti alınmamaktadır.)

6. Noter tasdikli taahhütname (birden fazla eser başvurusunda bulunanlar için bir asıl nüsha yeterlidir.) (Yurt dışından başvuru yapanlar için taahhütnamenin noterden tasdik ettirilmesine ihtiyaç duyulmamaktadır. Taahhütnamenin online başvuru sırasında kabul edilmesi yeterlidir.)

Yukarıda yazılı belgelerin asılları başvuru bitiş tarihinden önce web sayfasında ilan edilen adrese posta-kargo ile gönderilmiş olmalıdır. (Yurt dışından yapılan başvurular hariçtir.)ias_buton_taahhutname