Katılım Belgeleri

1. Dilekçe (birden fazla eser başvurusu yapanlar, dilekçede eserleri belirtmeleri gerekmektedir.)

2. Özgeçmiş

3. Nüfus cüzdan sureti

4. İkametgâh belgesi

5. Ücret dekontu (başvurusu yapılan her bir beste için 100 TL)

6. Noter tasdikli taahhütname (birden fazla eser başvurusunda bulunanlar için bir asıl nüsha yeterlidir.)

Yukarıda yazılı belgelerin asılları başvuru bitiş tarihinden önce web sayfasında ilan edilen adrese posta-kargo ile gönderilmiş olmalıdır.