Jüri Seçimi ve Çalışma Prensibi

1. Jüri, Gelenekli Türk Musikisi ve Türk Din Musikisi alanında saygın bir yere sahip olan bilim adamı ve bestecilerden oluşacaktır.

2. Jüri üyeleri birbirinden bağımsız bir çalışma programı sürdüreceklerdir.

3. Beste değerlendirme sürecinin sonuna kadar jüri üyeleri kendi aralarında gizli tutulacaktır.

4. Yarışmaya gönderilen bestelerin bir nüshası jüri üyelerine gönderilecektir.

5. Jüriye gönderilen eserlerin notalarında besteci ismi yazılmamalıdır.

6. Her jüri üyesi belirlenen süre içerisinde değerlendirmesini yaparak toplam eserler içerisinden 15 beste seçecektir.

7. Değerlendirme sonunda bütün jüri üyeleri komisyon tarafından belirlenen bir yerde toplanacak ve her jüri üyesinin seçtiği ilk 15 eser önceden hazırlanan bir musiki heyeti tarafından icra edilecektir. Bu eserler arasında birden çok jüri tarafından seçilen eserlerin tercih edilme sırasına göre finale kalan 15 eser belirlenecektir.

8. Ön değerlendirme sonucunda final değerlendirmesine katılmaya hak kazan eserlerin içinden ilan edilen sayıda beste ödüllendirilir.

9. Seçici Kurul, yarışmaya gönderilen eserleri inceler ve hakkında karar verir. Seçici Kurul hazırlayacağı raporda, “Ödüle Değer” eserleri belirtir.

10. Ödüle layık görülen eserler basın ve yayın organları ile www.ilahiaskinsesi.com internet adresinden kamuoyuna duyurulur.

11. Seçici Kurul yapacağı değerlendirmede ödüle layık proje bulamadığı takdirde ödül kademelerinden her hangi birisini boş bırakabilir, Teşvik ödülü sayısını sınırlayabilir veya artırabilir.