Jüri Seçimi ve Çalışma Prensibi

1. Organizatör Kuruluş; başvurusu yapılan eserlerin değerlendirilmesi için birden fazla “değerlendirme ve seçici kurul” oluşturabilir.

2. Değerlendirme kurulları ve / veya seçici kurullar; ast – üst ilişkisi, menfaat çatışması veya örtüşmesi olmayan, farklı kurumların mensuplarından oluşturulacaktır.

3. Organizasyonda yer alan, hem “değerlendirme kurulu” üyeleri, hem de ajans görevlileri ve yarışma ofisinde görev yapanlar ile “Gizlilik ve Tarafsızlık Sözleşmesi” yapılır.

4. Değerlendirme kurulu ve seçici kurullar; gelenekli Türk Mûsıkîsi ve Türk Tasavvuf Mûsıkîsi alanında saygın bir yere sahip olan bilim adamı, besteci ve icracılardan oluşacaktır.

5. Eser değerlendirme sürecinin sonuna kadar; Değerlendirme Kurulu üyeleri birbirinden bağımsız değerlendirme programı sürdürecekler ve yaptıkları değerlendirmeler kendi aralarında gizli tutulacaktır.

6. Yarışmaya gönderilen eserlerden ön değerlendirmede elenmeyen ve şartnameye uygun başvuru yapıldığı belirlenenlerin bir nüshası Değerlendirme Kurulu üyelerine gönderilecektir.

7. Değerlendirme Kuruluna gönderilen eserlerin notalarında ses – logo – not – işaret – isim ve rumuz bulunmayacaktır.

8. Değerlendirme Kurulu üyeleri; değerlendirmelerini teknik şartlara göre, puanlama tablosunu kullanarak yapacak, farklı ölçütler kullanmayacaklardır.

9. Her Değerlendirme Kurulu üyesi belirlenen süre içerisinde online ön değerlendirmesini tamamlayarak verdiği puanları sisteme yüklemelidir.

10. Online değerlendirmenin tamamlanmasını müteakip sistem ön değerlendirmeye kapatılacak ve nihai değerlendirme için puan sırasına göre 30 besteyi sistem otomatik olarak listeleyecektir.

11. Nihai değerlendirme yapmak üzere Değerlendirme Kurulu üyeleri toplanacak ve her jüri üyesi tarafından tekrar puan verilmek suretiyle listelenmiş 30 beste için son değerlendirme yapılacaktır.

12. Yarışma sekreteryası tarafından ön değerlendirme puan ortalaması ile nihai değerlendirme puan ortalamasının tekrar ortalaması alınarak puan sırasına göre besteler listelenecek, aşağıda belirtilen puan aralıklarına göre kazanan eserler belirlenecektir.

Birincilik Ödülü: 100-80 arası puan alan 1 eser


İkincilik Ödülü: 80-60 arası puan alan 1 eser


Üçüncülük Ödülü: 60- 40 arası puan alan 1 eser


Jüri Özel Ödülü: Jürinin takdirine göre değerlendirilecektir.


Teşvik Ödülü: 40-30 arası puan alan 17 eser

13. Nihai değerlendirme sonucunda yukarıda belirlenen puan aralıklarında puan alamayan eser-beste bulunamadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birisi boş bırakabilir. Teşvik ödülü sayısı sınırlanabilir veya artırılabilir.