Genel Şartlar

1. Yarışma organizasyonunda (Han Vakfı Yönetimleri – Düzenleme – Yürütme – Değerlendirme – Danışma Kurulu Üyeleri – Ajans vs. ) görev alanlar ile birinci dereceden akrabaları hariç bütün bestecilerin katılımına açık milletlerarası bir organizasyondur.

2. Başvuruların; başlangıç tarihi: 1 Temmuz 2019 ve son başvuru tarihi: 31 Aralık 2019 (sistem kapanış tarihi)’dur. Bu tarihten sonra yarışma sekretaryasına ulaşan eserler değerlendirmeye tabi tutulmazlar.

3. Yarışma organizasyonunda görev alanlar ve birinci dereceden yakınları tarafından gönderilen besteler yarışmaya dahil edilmez.

4. Yarışma için ilan edilen eserlerden olmak kaydı ile yarışmaya katılmaksızın gönderilen eserler HAN Vakfı tarafından ayrıca değerlendirilir.

5. Yarışma için www.ilahiaskinsesi.com sitesinde ilan edilen kitaplarda bulunan güfteler ile sadece güfte olarak ilan edilen eserlerin bestelenmesi gerekmektedir.

6. Bundan önceki (birinci) yarışmaya gönderilen eserler ile yeniden yapılacak başvuru kabul edilmeyecektir.

7. Yarışmaya grup halinde katılmak serbesttir. Ancak; ferdi başvuruda bulunanlar bir grup ile, grup başvurusu yapanlar ise ferdi olarak ayrıca başvuruda bulunamazlar. Ödül kazanılması halinde grup adına tek bir ödül verilir.

8. Yarışmacılar organizasyon süresince yarışma sekreteryasından yarışma süreci, detayı, ödül töreni ve sunumu hakkında bilgi alabilirler.

9. Ödül alan yarışmacılardan ödül törenine katılacak olan yarışmacıların yeme-içme, transfer ve konaklama ihtiyaçları organizasyon tarafından karşılanacaktır.

10. Yarışmaya katılabilmek için, gönderilen her bir beste için 100 TL (yüz lira)’nin
TR 790001000833754338955003 IBAN no’lu (hesap no: 754338955003) Ziraat Bankası’nın Anıttepe/Ankara Şubesi Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı yarışma hesabına yatırılması gerekmektedir. (Yurt dışından yapılan başvurularda başvuru ücreti alınmamaktadır.)

11. Şartnameye aykırı düzenlenmiş eserler ve başvurular değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.

12. Katılım şartnamesine aykırı veya noksan evrak ile yapılan başvuruların sonradan fark edilmesi durumunda, ödül/derece kazanmış olsalar dahi işlemler iptal edilir.

13. Yarışmaya başvuruda bulunan kişi ya da gruplar, bu şartnamede yazılı bulunan bütün şartları kayıtsız-şartsız ve vazgeçilemez / geri dönülemez olarak kabul etmiş sayılırlar.