Eser Teslimi

Click here to download the English specification.


1. Eserler bilgisayar çıktısı veya temiz ve okunaklı olarak tükenmez kalemle yazılmış olmalıdır.

2. Nota yazısı ve usul bölünmeleri, gelenekli müzikler için Arel – Ezgi – Uzdilek sistemine uygun olmalı, öbür tür ve biçimlerde geçerli Milletlerarası standartlar gözetilmelidir.

3. Kural dışı durumlarda, özel işaret ve açıklama notları eklenmeli, icra, hız ve ifade nüansları işaretlerle gösterilmelidir.

4. Eserin bütün güftesi şiir kitabı içerisinden seçilmeli, gerekirse, prozodi açısından farklılık gösteren bölümler, eserin altına ayrıca yazılmalıdır.

5. Eserin kaydını içeren bir CD’de öbür evraklarla beraber online veya posta yolu ile iletilmelidir. Söz konusu kaydın bilgisayar desteği ile de yapılması mümkündür.