Değerlendirmeye Alınmayacak Eserler

1. Şartnameye uygun olmayan başvurular ve aykırı düzenlenmiş notalar jüri değerlendirmesine alınmadan elenecektir.

2. Yarışma için www.ilahiaskinsesi.com sitesinde ilan edilen kitap ya da kitaplarda bulunan güfteler ile sadece güfte olarak ilan edilenlerden başka güftelere ait besteler kabul edilmeyecektir.

3. Birinci ve ikinci yarışmaya gönderilen eserler kabul edilmeyecektir.

4. Katılım şartlarına uymayan ve katılım için gerekli belgeleri noksan olan başvurular kabul edilmeyecektir.

5. Birinci ve ikinci yarışmalara katılmak için “taahhütname” imzaladığı halde, taahhüdünü ihlal edenlerin gönderdikleri eserler kabul edilmeyecektir.

6. Türk Tasavvuf Mûsıkîsinin irfan ve biçimine uygun olmayan; piyasada; ezgi, pop ilahi, pop, rap, senfonik, çok sesli vs. adlar verilen “ilahi formatına” uymayan eserler kabul edilmeyecektir.

7. Nota üzerinde, makam, form, güfte adı, güfte numarası, metronom, icra süresi ve nota yazım usûlleri dahilinde yer alan değiştirici ve nüans işaretlerinin dışında herhangi bir logo – not – isim – rumuz vs. yazılı olan eserler kabul edilmeyecektir.

8. Yarışmaya gönderilen eserler daha önce bir kurum veya kuruluşa kaydettirilmiş ve / veya; video, cd, dvd, mp3 vb. şekilde; özel / resmi radyo ve tv yayın kuruluşunda daha önce yayınlanmış olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Yerli veya yabancı bilinen eserlerle benzerliği bulunan eserler kabul edilmeyecektir.

10. Usûl ve tekniğine uygun olarak notaya alınmamış ve düzenlenmemiş besteler kabul edilmeyecektir.