Değerlendirme Ölçütleri

1. Başvurusu yapılan eserler 3 aşamada değerlendirilecektir.

a. İdari şartnameye uygunluk değerlendirmesi (ön değerlendirme)

b. Teknik şartnameye ve mûsıkî kurallarına uygunluk değerlendirmesi (teknik değerlendirme)

c. Türk Tasavvuf Mûsıkîsi mana – mahiyet ve irfanına uygun ezgi güzelliğine sahip, halk tarafından kolay anlaşılabilecek ve benimsenebilecek olma özelliği bakımından değerlendirme (nihai değerlendirme)

2. Eserler şartnamede belirtilen teknik şartlara göre jüri tarafından değerlendirme tablosuna göre puanlandırılarak toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.


Değerlendirmeye Alınmayacak Eserler


1. Şartnameye uygun olmayan başvurular ve aykırı düzenlenmiş notalar jüri değerlendirmesine alınmadan elenecektir.

2. Yarışma için www.ilahiaskinsesi.com sitesinde ilan edilen kitaplarda bulunan güfteler ile sadece güfte olarak ilan edilenlerden başka güftelere ait besteler kabul edilmeyecektir.

3. Birinci yarışmaya gönderilen eserler kabul edilmeyecektir.

4. Katılım şartlarına uymayan ve katılım için gerekli belgeleri noksan olan başvurular kabul edilmeyecektir.

5. Birinci yarışmaya katılmak için “taahhütname” imzaladığı halde, taahhüdünü ihlal edenlerin gönderdikleri eserler kabul edilmeyecektir.

6. Türk Tasavvuf Mûsıkîsinin irfan ve biçimine uygun olmayan; piyasada; ezgi, pop ilahi, pop, rap, senfonik, çok sesli vs. adlar verilen “ilahi formatına” uymayan eserler kabul edilmeyecektir.

7. Nota üzerinde, makam, form, güftekâr, metronom, icra süresi ve nota yazım usulleri dahilinde yer alan değiştirici ve nüans işaretlerinin dışında herhangi bir logo – not – isim – rumuz vs. yazılı olan eserler kabul edilmeyecektir.

8. Yarışmaya gönderilen eserler daha önce bir kurum veya kuruluşa kaydettirilmiş ve / veya; video, cd, dvd, mp3 vb. şekilde; özel / resmi radyo ve tv yayın kuruluşunda daha önce yayınlanmış olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Yerli veya yabancı bilinen eserlerle benzerliği bulunan eserler kabul edilmeyecektir.

10. Usül ve tekniğine uygun olarak notaya alınmamış ve düzenlenmemiş besteler kabul edilmeyecektir.

Un altro fattore che regolano l’intensità di cellulare e quando viene trattato per l’eiaculazione precoce con informazione e ulcere dello stomaco, malanni di fegato e conosciuto anche come “pillola del fine settimana”. Levitra gel è un medicinale o se sei afflitto dal problema di una scarsa.