Değerlendirme Ölçütleri

1. Jüri eser seçiminde aşağıdaki değerlendirme ölçütleri dikkate alınacaktır. Belirlenen kurallara uymayan eserler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

2. Bestelerde usul-vezin ilişkisine dikkat edilecektir.

3. Eserlerde prozodik uyum aranacaktır.

4. Bestelerde yapılmış her türlü makam ve usul geçkisi -niteliği doğrultusunda- dikkate alınacaktır.

5. Klasik formda uygulanan zemin+nakarat+meyan+nakarat sıralaması esas tutulacaktır.

6. Meyan bölümlerinde uygulanan makam geçkileri -niteliği doğrultusunda- artı puan olarak kabul edilecektir.

7. Değerlendirilecek eserler makam uyumu ve usül bütünlüğüne sahip olmalıdır.

8. Besteler, gelenekli Din Musikisi zevki ve irfanına uygun olmalıdır.


Değerlendirme ÖlçütleriA) Teknik Açıdan

1. Din Musikisi Formlarına Uygunluğu

2. Din Musiki Makamlarına Uygunluğu

3. Din Musikisi Arel-Ezgi-Uzdilek nota yazma kurallarına uygunluğu

4. Doğru güfte kullanımı

5. Her türlü temel bileşik ve şed makamlarda bestelenmiş olması

B) Sanat Değeri Açısından

1. Din Musikisi mânâ ve mahiyetine uygun nağme ve ezgi güzelliğine sahip olma özelliği

2. Makam ve usûl geçkileri ile bedii bir değer oluşturma özelliği

3. Makamı doğru kullanma özelliği

4. Prozodi kurallarına uygunluğu

5. Form özelliklerini doğru kullanma özelliği

6. Bestelerdeki usul-vezin ilişkisinin uyumu

7. Klasik formda uygulanan zemin+nakarat+meyan+nakarat sıralaması esas tutulacaktır.