Başvuru

1. Her yarışmacı ancak farklı güfteler olmak üzere 3 (üç) beste ile yarışmaya başvurabilir.

2. Bestelenmek üzere seçilen şiirin asgari bir dörtlüğü bestelenmelidir.

3. Bestelenmiş eserin süresi 10 dakikayı geçmemelidir.

4. Aynı güftenin bestelenmiş olması halinde en yüksek puan alan seçilecek, diğerleri elenecektir.

5. Notalar bilgisayarda yazılarak çıktısı alınmalıdır. El ile yazılan notalar kabul edilmeyecektir.

6. Her besteye ait nota 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmelidir.

7. Bestelenen eserin nota sayfasının birinin üzerine sadece “güftekâr adı (şair adı) – güfte adı (şiir başlığı) – güfte numarası – kitap adı – sayfası” yazılmış olmalıdır. İsim ve ayırt edici işaret vs. yazılmamalıdır.

8. Her besteye ait 2 (iki) nüsha olarak düzenlenen nota sayfasının birinin üzerine, “güftekâr adı (şair adı) – güfte adı (şiir başlığı) – güfte numarası – kitap adı – sayfası – şiir başlığı ve şiir numarası ile birlikte bestekâr ismi yazılmalı ve imzalanmalıdır.

9. Yarışmaya gönderilen eserin ses kaydı bestekâra ait olmamalı, bir başkası tarafından seslendirilmeli ve CD kaydı yapılmalıdır. (bilgisayar desteği ile de yapılması mümkündür.)

10. CD üzerine bestekârın ismi yazılmalı, isim ve imzalı olan nota nüshası ile birlikte aynı küçük zarfa konulmalıdır. Zarfın üzerine eser sahibinin adı veya kimliğini belirleyecek şekilde bir işaret konulmamalıdır.

11. Her besteye ait 2 (iki) nüsha olarak düzenlenen nota sayfasının diğer nüshasına sadece “güftekâr adı – kitap adı – sayfası – şiir başlığı – şiir numarası” yazılı olan başka hiçbir yazı ve işaret bulunmayan beste-nota; istenilen diğer belgelerle birlikte online olarak sisteme yüklenmelidir. Bu nüsha üzerine eser sahibinin adı veya kimliğini belirleyecek şekilde bir işaret veya bestekâr ismi yazılmamalıdır. Bulunması halinde yarışma dışı bırakılacaktır.

12. Her beste için nota ve CD konulan ayrı ayrı küçük zarflar ‘’ORTA BOY ZARF’’ içerisine konulmalıdır.

13. Orta boy zarf diğer belgeler ile birlikte ‘’BÜYÜK ZARF” içerisine konulmalıdır.

14. Büyük zarfın üzerine gönderenin açık adresi yazılarak, “İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması” ve adres yazılarak yarışma adresine posta-kargo ile göndermelidir.


İRTİBAT

İstanbul Caddesi No: 28/A Altındağ – Ulus / Ankara
Telefon +90 534 570 78 10
E-Posta bilgi@ilahiaskinsesi.com

SOSYAL MEDYA

Twitter  |  Facebook  |  Instagram


> İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması, Han (Hâfız Abdullah NAZIRLI) Vakfı tarafından düzenlenmektedir.