Yusuf KAYYA

Türk Tasavvuf Musikisi Topluluğu Sanat Yönetmeni, Konya


1963 yılında Kütahya’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Müziğe Kütahya’da Neyzen-Ressam Ahmet Yakuboğlu’ndan ney öğrenerek başladı. Neyzen Uğur Onuk’tan istifade etti. 1986 yılında TRT’nin açtığı yetişmiş saz sanatçısı sınavını kazanarak Ankara Radyosu’na atandı. TRT Müzik Dairesi’nde uzman olarak görev yaptı.

1990 yılında kurulan Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’na nakletti. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Devlet Konservatuarı’nda ney dersleri verdi.

1997 yılında Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanat Yönetmen yardımcılığına getirildi. 2004 yılından bu yana Topluluk sanat Yönetmenliğini yürütmektedir.