Ömer Faruk BELVİRANLI

ias_juri_uyeleri_o.faruk_belviranli

Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı, Ankara


Kur’ân-ı Kerim ve Hâfızlık eğitimini Mehmed Esad BELVİRANLI, Dr. Ali Kemal BELVİRANLI ve Hâfız Hasan Hüseyin VAROL’dan, üslûp ve repertuar derslerini Bekir Sıdkı SEZGİN ve M. Sadreddîn ÖZÇİMİ’den aldı. Câmi ve Tekke Musikisi eğitimini Hâfız Ahmed KİRDİŞ’de sürdürdü. Dr. Ali Kemal BELVİRANLI’nın bestelerinden oluşan Tasavvuf Müziği albümü nün yanı sıra Gülzâr-ı Safâ ve “Şarkılar O’ nu Söyler” adlı iki ayrı albüm daha çıkardı. A.B.D ve Avustralya başta olmak üzere bütün Avrupa ülkelerindeki Türk Müziği ve Tasavvuf Müziği konserlerine Solist olarak davet edildi ve buralarda konserler verdi.

Yurtdışında birçok ülkede; Hz. Mevlana, Mevlevilik ve Tasavvuf Müziği konulu panel ve konferanslara konuşmacı olarak davet edildi ve bu ülkelerde bildiriler sundu. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nda Solist sanatkârı olarak çalıştı. Hâlen Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.