Doç. Dr. M. Salim TOKAÇ

ias_juri_uyeleri_m.salim_tokac

Güzel Sanatlar Genel Müdürü, Ankara


Günümüzün önde gelen Ney ve Tanbur icracılarından biri olarak kabul edilen Dr. M. Salim TOKAÇ, 1969 yılında Kırıkkale’de doğdu. 1986 yılında girdiği On dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1992’de mezun oldu. Kendisi de neyzen olan babası Dr. Turgut TOKAÇ tarafından 5 yaşında Ud ve Ney’e başlatıldı. Türk Müziğini her yönüyle babasından öğrendi. 11 yaşındayken TRT Ankara Radyosu sanatçısı Selçuk SİPAHİOĞLU’ndan kısa bir süre Tanbur dersleri aldı. Bu derslerden sonra hem Ney, hem Tanbur tekniğini büyük sanatkârları dinleyerek kendi kendisine geliştirdi. 1991 yılında kurulan Kültür Bakanlığı Samsun Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu’na Ney ve Tanbur sanatçısı olarak atandı.

Yurt içinde verdiği solo konserlerin yanı sıra, koroyla ve özel topluluklarla çok sayıda konsere katıldı. Değişik tarihlerde Cinuçen Tanrıkorur’la beraber ve ferdî olarak Belçika, Hollanda, İtalya, Fransa ve A.B.D.’de konserler verdi. 1995’de Le Chant du Monde tarafından Fransa’da yayınlanan “FASIL” adlı CD’de C. Tanrı korur ve Fahrettin Yarkın’la birlikte solo Ney ve Tanbur çaldı. 1998’de Samsun ilinde KASİAD (Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği) öncülüğünde, seçkin bir jüri tarafından yapılan değerlendirmede yılın “Müzik Adamı” seçildi ve ödül aldı. 2000 yılında “Gençlik Hülyâları” isimli solo albümü Beyza Müzik tarafından yurt içinde yayımlandı.

Tokaç, koro ve topluluk çalışmalarının yanı sıra Türk Müziği konserlerinde pek rastlanmayan sadece saz eserleri repertuarından müteşekkil konserler vermeye başlamış ve saz solistliğine yönelmiştir. Solo konserlerinde saz tekniğini ön plâna çıkaran eserlere özellikle yer vermektedir.