İcra Kurulu

Ali COŞKUN
Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı

1960 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Fakültesini bitirdi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Ekonomisi master programını tamamladı. Elektrik Mühendisliği, Yeminli Mali Müşavirlik ve Sanayicilik yaptı. Özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı. TOBB Başkanlığı, İslam Ülkeleri Odalar Birliği Başkan Vekilliği, Milletlerarası Ticaret Odası Türk Millî Komitesi Başkanlığı, DEİK Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Milletvekilliği ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da yaptı.


M. Vehbi NAZIRLI
HAN Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

1980 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1974-1979 arası Ankara ve İstanbul’da Diyanet İşleri Başkanlığı Murakıplığı yaptı. 1983-1984 yıllarında Elazığ’da Serbest Mali Müşavirlik yaptı. Bu dönemde Rahmetli Turgut Özal’ın direktifleri doğrultusunda memuriyetten istifa ederek Anavatan Partisinin Elazığ İl Teşkilatını kurdu ve İl Başkanlığı görevini yürüttü. 1984-1988 arası Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin kurulmasını, bölgede teşkilatlanmasını ve Genel Sekreterliği görevlerini yürüttü. Yine bu dönemde Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği, Hububat- Bakliyat İhracatçıları Birliği, Kuru meyve-Kuruyemiş İhracatçıları Birliği, Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği kuruluşlarını organize etti. İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) Yönetim Kurulu üyeliği, Dış Ticaret Mevzuatı hazırlama teknik çalışma komisyon üyeliği, GAİB adına Ortadoğu Ülkelerinde fuarların organizasyonu, Gümrük tarife istatistik pozisyonları teknik çalışma komisyonu üyeliği, İSEDAK Teknik çalışma komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu. 1988 yılında Dilek Dış Ticaret Ltd. Şti.’ni (Apex Kariyer) kurarak Yönetim Danışmanlığı – Yatırım ve Üretim Yönetimi – Uluslararası Kalite Standartları – Dış Ticaret – Fikri/Sınai – Haklar Vekilliği – Proje – Fizibilite – Danışmanlık – Eğitim, Uygulama ve Denetleme çalışmaları yaptı ve yüzlerce resmi ve özel kuruluşa hizmet verdi. 2001-2002 arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSFALT A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı (Mali-İdari) görevinde bulundu. 2005 yılında KONFİRM uluslararası test ve belgelendirme şirketini kurdu. Bu yıldan itibaren bu şirketinin; ISO-9001, ISO-14001, OHSAS-18001, ISO 45012-17024 standartlarında yapacağı belgelendirme denetimlerinde Baş Tetikçi (Denetçi) olarak denetim ekibi başkanlığı ile birlikte Alman GÜTE-ZERT belgelendirme kuruluşunun Türkiye temsilciliğini ve Baş Tetikçiliği ile ithalat ve ihracat faaliyetlerinde tarafız gözetmen olarak görev yaptı.

2012 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetki almak suretiyle ‘’İş yeri güvenliği ve İş yeri hekimliği ‘’eğitimleri vermek üzere Tepe Akademi şirketini kurdu. 2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetki almak suretiyle; Dilek O.S.G.B Ortak Sağlık Güvenlik Birimini kurdu. Ayrıca ekonomi, dış ticaret, kurumsal kültür, helal gıda ve denetimi, girişimcilik ve şehircilik konularında kitap çalışmaları yaptı. 2014 yılında Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı’nı kurdu ve Yönetim Kurulu Başkanı görevini sürdürmektedir.


Doç. Dr. M. Salim TOKAÇ
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü

Günümüzün önde gelen Ney ve Tanbur icracılarından biri olarak kabul edilen Dr. M. Salim TOKAÇ, 1969 yılında Kırıkkale’de doğdu. 1986 yılında girdiği 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1992’de mezun oldu. Kendisi de neyzen olan babası Dr. Turgut TOKAÇ tarafından 5 yaşında Ud ve Ney’e başlatıldı. Türk Müziğini her yönüyle babasından öğrendi. 11 yaşındayken TRT Ankara Radyosu sanatçısı Selçuk SİPAHİOĞLU’ndan kısa bir süre Tanbur dersleri aldı. Bu derslerden sonra hem Ney, hem Tanbur tekniğini büyük sanatkârları dinleyerek kendi kendisine geliştirdi. 1991 yılında kurulan Kültür Bakanlığı Samsun Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu’na Ney ve Tanbur sanatçısı olarak atandı.

Yurt içinde verdiği solo konserlerin yanı sıra, koroyla ve özel topluluklarla çok sayıda konsere katıldı. Değişik tarihlerde Cinuçen Tanrıkorur’la beraber ve ferdî olarak Belçika, Hollanda, İtalya, Fransa ve A.B.D.’de konserler verdi. 1995’de Le Chant du Monde tarafından Fransa’da yayınlanan “FASIL” adlı CD’de C. Tanrı korur ve Fahrettin Yarkın’la birlikte solo Ney ve Tanbur çaldı. 1998’de Samsun ilinde KASİAD (Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği) öncülüğünde, seçkin bir jüri tarafından yapılan değerlendirmede yılın “Müzik Adamı” seçildi ve ödül aldı. 2000 yılında “Gençlik Hülyâları” isimli solo albümü Beyza Müzik tarafından yurt içinde yayımlandı. Tokaç, koro ve topluluk çalışmalarının yanı sıra Türk Müziği konserlerinde pek rastlanmayan sadece saz eserleri repertuarından müteşekkil konserler vermeye başlamış ve saz solistliğine yönelmiştir. Solo konserlerinde saz tekniğini ön plâna çıkaran eserlere özellikle yer vermektedir.


Prof. Dr. Suat KIYAK

1982 yılında Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 1984 yılında Araştırma Görevlisi oldu. 1986’da yüksek lisans, 1990 yılında doktora derecesi aldı ve 1990 yılında “Yrd. Doç.”, 1995’te “Doçent”, 2001’de “Profesör” oldu. 1991-2007 yılları aralığında bir çok idarî (Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili, Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato Üyeliği, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyesi vb.) ve akademik görevler yaptı.

Gazi Entomolojik Araştırmalar Derneği’nin 1999 yılında kurucusu olup, planladığı ve yıllarca “review editör”lüğünü yaptığı “Journal of Entomological Research Society” adlı bilimsel dergi uluslararası yayın hayatına girdi ve halen yayın hayatına devam etmektedir. Bu dergi son birkaç yıldır SCI-EXP statüsünde yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası bilimsel 96 makale, 3 kitap ve 34 tebliğ/poster yayınladı. 8 araştırma projesi yürüttü ve 10 doktora, 25 yüksek lisans tezini danışman olarak yönetti. Çalışmalarına uluslararası kitaplar da dahil olmak üzere bugüne kadar 850 civarında atıf yapılmıştır. TÜBİTAK’ da danışmanlık, panelistlik, M.E.B.’nda “Müfredat geliştirme komisyonu” üyeliği, Sağlık Bakanlığında “Pestisit kullanımında kriter belirleme komisyonu” üyeliği, Talim Terbiye kurulunda kitap hakemliği, Gevher Nesibe Enstitüsü’nde öğretim üyeliği yapmıştır. Yerel basında da 2 yıl boyunca köşe yazarlığı yapmış, haftalık köşe yazıları yayınlamıştır. Deneme yazılarını “Bir Nefes, Bir Kelâm, Bir Kitap” , “Bir Bak, Bir Gör, Bir Oku”, “Bir an, Bir gün, Bir ömür”, “Bir harf, Bir hece, Bir kelime” adlarıyla dört kitap halinde yayınladı.

Udî ve bestekâr olarak müzik çalışmalarına 1974’te başladı, 1977-1982 yılları arasında Elazığ Musiki konservatuarında Alaattin PAKYÜZ’den ud dersleri, Nurettin DEMİRBAŞ’tan nazariyat ve usûl eğitimi aldı. Korist, solist ve udi olarak konser ve meşk çalışmalarına katıldı. 1980-1982 yılları arasında bu kuruluşta “ud kürsüsü” öğretmenliği yaptı. 1986 yılında TRT sanatçısı Gültekin AYDOĞDU yönetimindeki Ankara MKE Korosuna udi (sazende) olarak katıldı. 2004’den bu yana Türk Mûsıkîsi koroları kurup yöneterek konserlerinde şeflik yapmıştır ve halen yapmaktadır. 2006’dan bu yana Çorum TSO Türk Sanat Müziği Topluluğunun konserlerinde udî olarak yer aldı. 2007 yılında Ankara’da “Yegâh Türk Müziği Araştırmalar Derneğinin kurucuları arasında yer aldı ve halen yönetim kurulu üyesidir.


ias_icra_kurulu_mehmet_d_ozulker

Mehmet D. ÖZÜLKER
Gazeteci

Sivas – Divriği ilçe merkezinde 1960 yılında doğdu. 1982’de vatani görevini Denizli’de ifa etti. Askerlik sonrası memuriyetini sonlandırarak İstanbul’da gazeteciliğe başladı. Ulusal yayın hayatında bulunan çeşitli gazete, dergi ve televizyonlarda çalıştı. Yayın kuruluşlarında, polis, adliye, ekonomi, magazin, siyasi haberler, parlamento, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Muhabirliği gibi görevleri üstlendi. Politika, sosyal, ekonomik ve magazin üzerine çok sayıda röportaj ve makaleleri yayımlandı. Gazete, televizyon ve haber ajanslarının yönetim kademesinde görev aldı. Kanal 7, Işık TV ve merkezi KKTC’de bulunan ART Televizyonu’nda program yapım ve sunuculuğunu üstlendi. Işık TV ve ART TV’de genel yayın yönetmenliği ve siyasi haberler koordinatörlüğü yaptı.

Mesleki çalışmalarına ara vererek kamuda görev aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı TCDD Genel Müdürlüğü ile KOSGEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği görevlerinde bulundu. TCDD Genel Müdürlüğü’nde, çeşitli kademelerde görev yapan demiryolculardan oluşan kadro ile “TCDD Türk Müziği Korosu” nu kurdu ve görevden ayrılana kadar ülkemizin çeşitli illerinde konserler verilmesine destek verdi.

Gazeteciler Cemiyeti, Parlamento Muhabirleri Derneği, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Muhabirleri Derneği, Mehmet Akif Düşünce Derneği Kurucu Üyeliği ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi olup Sürekli Basın Kartı sahibidir.


Dr. Süleyman BEKTAŞ
TRT Müzik Koordinatörü

1970 yılında İstanbul’da doğdu. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema-TV bölümünden mezun oldu. 1990 – 96 yılları arasında Türkiye’nin ilk özel televizyon şirketi Star TV ve Kanal 6 TV şirketlerinin kuruluş ekibinde yer aldı. 1998 yılında TRT Kurumu’nda prodüktör(yapımcı) olarak göreve başladı. TRT Kurumu bünyesinde prodüktörlük, program müdürlüğü, TRT Müzik Kanalı kurucu koordinatörlüğü gibi görevleri ifa etti. Hâlen TRT Müzik Kanalı Koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir.

Meslek hayatı boyunca çok sayıda videoklip, müzik-eğlence programı, belgesel ve canlı-kuşak yayın programları hazırladı. Yurt içi ve yurt dışında birçok eğitim-sertifika programında yer aldı.

1993 yılında “Sosyal Değişim Paralelinde Özel Tv Hareketi” konulu yüksek lisans tezini, sonrasında “Müzik videosu açısından Müzik yapım şirketleri ve Müzik televizyonları ilişkisi” konulu doktora tezini tamamlayarak akademik çalışmalarını sürdürdü. Evli ve 3 çocuk babası olan Süleyman Bektaş İngilizce bilmektedir.