Danışma Kurulu

ias_danisma_kurulu_ali_coskun

Ali COŞKUN
Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı

1960 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Fakültesini bitirdi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Ekonomisi master programını tamamladı. Elektrik Mühendisliği, Yeminli Mali Müşavirlik ve Sanayicilik yaptı. Özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı. TOBB Başkanlığı, İslam Ülkeleri Odalar Birliği Başkan Vekilliği, Milletlerarası Ticaret Odası Türk Millî Komitesi Başkanlığı, DEİK Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Milletvekilliği ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da yaptı.


ias_danisma_kurulu_fikret_karaman

Prof. Fikret KARAMAN
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

1976 yılında Erzurum Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. 1990 yılında Erciyes Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamlayarak 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını yaptı. İstanbul Müftü Yardımcısı, Hekimhan, Safranbolu ve Akçakoca ilçe, Erzincan ve Elazığ il müftülüğü yaptı. Viyana Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği, Paris Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı ve T.C. Sofya Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği görevlerini yürüttü. Hâlen İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.


ias_danisma_kurulu_necati_cetinkaya

Mehmet Necati ÇETİNKAYA
Vali, Milletvekili

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Kaymakamlık, Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Vekilliği, Hatay ve Giresun İI Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı, Ordu, Konya, Diyarbakır, Bursa ve Manisa Valiliği görevlerinde bulundu. Görevleriyle ilgili ABD ve Almanya’da “yerel yönetimler ve kamu yönetimi” seminerlerine katıldı ve sertifika aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. Bestelenmiş ve TRT repertuvarına alınmış çok sayıda şiiri, ayrıca yayımlanmış 1 kitabı bulunmaktadır. 20. Dönemde Konya, 21. Dönemde Manisa, 22 ve 23. Dönemde Elazığ Milletvekili seçildi. 20. Dönemde TBMM Adalet ve İçişleri Komisyonu Başkanlığı, Türkiye-Güney Afrika Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, 21. Dönemde KEİPA Türk Grubu Başkan vekilliği görevlerinde bulundu.


ias_danisma_kurulu_muammer_erol

Muammer EROL
Yalova Valisi

1984 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. 1990 yılında İçişleri Bakanlığınca gönderildiği ABD’de 6 ay süreyle dil ve enformasyon eğitimi aldı. Merkez Valiliği süresi içerisinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Programını tamamladı. 1984-1995 yılları arasında sırasıyla Tekirdağ Saray Kaymakam Vekilliği, Burdur Kemer, Muş Bulanık İlçeleri Kaymakamlıkları yaptıktan sonra; Muş Vali Yardımcılığı ve Bolu Göynük Kaymakamlığı görevinde bulundu. 1995 yılında Mülkiye Müfettişi, 1996 yılında başmüfettiş oldu. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının Ankara ve İstanbul gruplarında görev yaptı. 2004-2018 yılları arasında sırasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İdari Genel Sekreter Yardımcılığı, Elazığ Valiliği, Konya Valiliği ve Merkez Valiliği görevlerinde bulundu. 5 Kasım 2018 tarihinden itibaren Yalova Valisi olarak görevini sürdürmektedir. 2018 yılında “Türk Hukukunda Arabuluculuk ve Teşkilatlanması” başlıklı kitabı yayınlanmıştır.


Mustafa ATAŞ
İstanbul Milletvekili

1982 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. Muhtelif siyasi partilerde ve sivil toplum kuruluşlarında kurucu üyelik ve değişik kademelerde yöneticilik yaptı. Siyasi parti teşkilatlanması, seçim koordinasyonu, çocuk ve gençlik konularında çalışmalarda bulundu. Serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak çalıştı. 22, 23, 24, 26 ve 27. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Şiddet Araştırma, KİT, İnsan Haklarını İnceleme, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi ve Üstün Yetenekli Çocukları Araştırma Komisyonunda görev aldı. TBMM AK PARTİ Grup Yönetim Kurulu Üyeliği ve AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Türk Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu ve AK PARTİ MKYK Üyesidir.


ias_danisma_kurulu_o.faruk_kocak

Ömer Faruk KOÇAK
Merkez Valisi

1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun oldu. 2001 yılında İngiltere’deki Exeter Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinde uzman yardımcısı olarak çalışma hayatıma başladı. Ardından Bolu-Dörtdivan, Şanlıurfa-Halfeti, Kayseri-İncesu, Diyarbakır- Bismil, Çankırı-Ilgaz ilçelerinde Kaymakamlık yaptı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Milletlerarası İlişkiler ve AB ile Koordinasyon Daire Başkanlığı görevinde bulundu. Sağlık Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı olarak çalıştı. Devamında sırasıyla Elazığ, Mardin ve Aydın Valiliği yaptı. Hâlen Merkez Valiliği görevini sürdürmektedir.


Prof. Dr. Şefik DURSUN
Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı

1970 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik-Kimya Bölümü’nden ve İstanbul (Çapa) Yüksek Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Doktorasını 1976 yılında göreve başladığı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalında yaptı. 1984-1985 ve 1985-1986 eğitim-öğretim yıllarında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Biyofizik derslerini okuttu. 1987’de Doçent, 1993’de ise Profesör unvanını aldı. Akademik faaliyetlerinin yanında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Akademik Kurulunda hem doçent hem de profesör temsilcisi olarak eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesinde görev yaptı. Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı olarak (3 dönem) görev yaptı. 1994 yılında kurulan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)’nın Kurucu Üyesi ve halen TGTV’nin Mütevelli Heyet ve Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak görevlerini yürütmektedir. Ayrıca Türk Biyofizik Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ve Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği (Kurucu Genel Başkanı) üyesidir. Kendi alanında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış ve toplantılarda sunulmuş 100’e yakın yayın ve tebliğ sahibidir.


Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

1957 yılında İstanbul-Kadıköy’de doğmuş, Gazimustafakemalpaşa İlkokulu’nu (1968), Hasköy Lisesini (1975), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü (1980) bitirmiştir. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski (Genel) Türk Dili Anabilim Dalı’nda doktoraya başlamış, Prof. Dr. Muharrem ERGİN’in yöneticiliğinde Çinggis Kağan Tarihi Çevirisi. Giriş, Metin, Çeviri, Notlar, Sözlük ve Dizin adlı tez ile doktor olmuştur (1990). 1983-1990 yıllarında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’nde önce araştırma görevlisi, sonra öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. 1984 yılında DAAD bursuyla Almanya’da iki aylık dil kursuna katılmıştır. 1987-1989 arasında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Macaristan’da Loránd Eötvös Üniversitesi Türk Dili Kürsüsü’nde Türkçe okutmanı olarak görevlendirilmiştir. Aynı sürede Szeged József Attila Üniversitesi Altayistik Kürsüsü’nde çalışmış ve derslere devam etmiştir.

1989’de Marmara Üniversitesi’ndeki görevine dönmüş, 1994-1999 arasında yardımcı doçent unvanıyla öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 1998’de doçent olmuştur. 1998’de Marmara Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyeliğine getirilmiştir. 2000-2002 yıllarında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Aynı sürede Sosyal Bilimler Bölümü başkanlığını yürütmüştür. Yurda döndüğünde bölümüne bölüm başkanı olarak tayin edilmiş, doçent temsilcisi olarak fakülte yönetim kurulunda görev almıştır. Hâlen Marmara Üniversitesi’ndeki öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. 2010 Şubat – Temmuz 2011 tarihlerinde Pekin Minzu Üniversitesi Uygur Dili ve Edebiyatı Fakültesi’nde Karahanlıca, Hazerzmce ve İslam kültürü ve dilinin Uygur diline tesiri konularında yüksek lisans ve doktora dersleri vermiştir. Karahanlı, Harezm ve Çağatay Türkçesi, Kıpçak sözlükçülüğü ve dil içi çeviri konularıyla ilgilenmektedir. 2012 –2018 arasında Türk Dil Kurumu Başkanlığı yaptı. 17 Haziran 2017’de Türkiye Bilimler Akademisi’ne asli üye seçilmiştir.