Danışma Kurulu

ias_danisma_kurulu_ali_coskun

Ali COŞKUN
Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı

1960 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Fakültesini bitirdi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Ekonomisi master programını tamamladı. Elektrik Mühendisliği, Yeminli Mali Müşavirlik ve Sanayicilik yaptı. Özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı. TOBB Başkanlığı, İslam Ülkeleri Odalar Birliği Başkan Vekilliği, Milletlerarası Ticaret Odası Türk Millî Komitesi Başkanlığı, DEİK Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Milletvekilliği ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da yaptı.


ias_danisma_kurulu_fikret_karaman

Prof. Fikret KARAMAN
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

1976 yılında Erzurum Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. 1990 yılında Erciyes Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamlayarak 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını yaptı. İstanbul Müftü Yardımcısı, Hekimhan, Safranbolu ve Akçakoca ilçe, Erzincan ve Elazığ il müftülüğü yaptı. Viyana Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği, Paris Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı ve T.C. Sofya Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği görevlerini yürüttü. Hâlen İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.


ias_danisma_kurulu_ilhan_armutcuoglu

İlhan ARMUTCUOĞLU
Emekli / Müftü

1966 yılında Konya Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. 1961 yılında İmam-hatip olarak ilk görevi Marmaris ilçesinde aldı. 1966 ve 1971 yıllarında Muğla ve Manisa İl Müftüsü olarak atandı. 1981 yılında İzmir merkez vaizliğinde bulundu. 32 yıl resmî görev yaptıktan sonra Diyânet Teşkilâtı’ndan emekli oldu. Arapça ve Farsça bilen Armutcuoğlu’nun Kasîde-i Bürde, Kasîde-i Ziyâiyye, Münâcât-ı Ebû Bekrini’s Sıddîk adlı manzum tercümeleri basılmıştır. Çeşitli dergilerde yayımlanmış makâle ve incelemeleri vardır.


ias_danisma_kurulu_necati_cetinkaya

Mehmet Necati ÇETİNKAYA
Vali, Milletvekili

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Kaymakamlık, Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Vekilliği, Hatay ve Giresun İI Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı, Ordu, Konya, Diyarbakır, Bursa ve Manisa Valiliği görevlerinde bulundu. Görevleriyle ilgili ABD ve Almanya’da “yerel yönetimler ve kamu yönetimi” seminerlerine katıldı ve sertifika aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. Bestelenmiş ve TRT repertuvarına alınmış çok sayıda şiiri, ayrıca yayımlanmış 1 kitabı bulunmaktadır. 20. Dönemde Konya, 21. Dönemde Manisa, 22 ve 23. Dönemde Elazığ Milletvekili seçildi. 20. Dönemde TBMM Adalet ve İçişleri Komisyonu Başkanlığı, Türkiye-Güney Afrika Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, 21. Dönemde KEİPA Türk Grubu Başkan vekilliği görevlerinde bulundu.


ias_danisma_kurulu_muammer_erol

Muammer EROL
Yalova Valisi

1984 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. 1990 yılında İçişleri Bakanlığınca gönderildiği ABD’de 6 ay süreyle dil ve enformasyon eğitimi aldı. Merkez Valiliği süresi içerisinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Programını tamamladı. 1984-1995 yılları arasında sırasıyla Tekirdağ Saray Kaymakam Vekilliği, Burdur Kemer, Muş Bulanık İlçeleri Kaymakamlıkları yaptıktan sonra; Muş Vali Yardımcılığı ve Bolu Göynük Kaymakamlığı görevinde bulundu. 1995 yılında Mülkiye Müfettişi, 1996 yılında başmüfettiş oldu. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının Ankara ve İstanbul gruplarında görev yaptı. 2004-2018 yılları arasında sırasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İdari Genel Sekreter Yardımcılığı, Elazığ Valiliği, Konya Valiliği ve Merkez Valiliği görevlerinde bulundu. 5 Kasım 2018 tarihinden itibaren Yalova Valisi olarak görevini sürdürmektedir. 2018 yılında “Türk Hukukunda Arabuluculuk ve Teşkilatlanması” başlıklı kitabı yayınlanmıştır.


ias_danisma_kurulu_mustafa_kilic

Dr. Mustafa KILIÇ
Emekli Akademisyen / Bestekâr

İstanbul İslam Enstitüsünü bitirdi. Enstitü yıllarında özel olarak musiki eğitimi ile ilgilendi. 30 yıl sürdürdüğü öğretmenlik mesleği sırasında Erzurum İslami Bilimler Fakültesinde doktorasını tamamladı. Bir yıl süre ile Mısır’da dil eğitimi gördü. Doçentlik unvanını Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünden aldı. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Almanya, Hollanda, Kanada ve Avustralya’da çeşitli sempozyumlara katılıp makaleleri yayınlandı. Farklı yerlerde kütüphane müdürlüğü ve yazma eser uzmanı olarak çalıştı. Neşredilmiş pek çok şiir, makale ve bestesi bulunan KILIÇ, Tasavvuf Musiki çalışmalarına hâlen kurduğu koro ile birlikte devam etmektedir.


ias_danisma_kurulu_nazif_yilmaz

Nazif YILMAZ
Din Öğretimi Genel Müdürü

1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında hafızlık yaptı. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda tamamladı. Hâlen Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yapan Yılmaz’ın, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı’nda “İmam-Hatip Liselerinde Kur’ân-ı Kerim Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Materyal Kullanımı” adlı doktora tez çalışması devam etmektedir.


Mustafa ATAŞ
İstanbul Milletvekili

1982 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. Muhtelif siyasi partilerde ve sivil toplum kuruluşlarında kurucu üyelik ve değişik kademelerde yöneticilik yaptı. Siyasi parti teşkilatlanması, seçim koordinasyonu, çocuk ve gençlik konularında çalışmalarda bulundu. Serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak çalıştı. 22, 23, 24, 26 ve 27. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Şiddet Araştırma, KİT, İnsan Haklarını İnceleme, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi ve Üstün Yetenekli Çocukları Araştırma Komisyonunda görev aldı. TBMM AK PARTİ Grup Yönetim Kurulu Üyeliği ve AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Türk Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu ve AK PARTİ MKYK Üyesidir.


ias_danisma_kurulu_o.faruk_kocak

Ömer Faruk KOÇAK
Merkez Valisi

1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun oldu. 2001 yılında İngiltere’deki Exeter Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinde uzman yardımcısı olarak çalışma hayatıma başladı. Ardından Bolu-Dörtdivan, Şanlıurfa-Halfeti, Kayseri-İncesu, Diyarbakır- Bismil, Çankırı-Ilgaz ilçelerinde Kaymakamlık yaptı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Milletlerarası İlişkiler ve AB ile Koordinasyon Daire Başkanlığı görevinde bulundu. Sağlık Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı olarak çalıştı. Devamında sırasıyla Elazığ, Mardin ve Aydın Valiliği yaptı. Hâlen Merkez Valiliği görevini sürdürmektedir.


Prof. Dr. Şefik Dursun
Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı

1970 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik-Kimya Bölümü’nden ve İstanbul (Çapa) Yüksek Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Doktorasını 1976 yılında göreve başladığı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalında yaptı. 1984-1985 ve 1985-1986 eğitim-öğretim yıllarında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Biyofizik derslerini okuttu. 1987’de Doçent, 1993’de ise Profesör unvanını aldı. Akademik faaliyetlerinin yanında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Akademik Kurulunda hem doçent hem de profesör temsilcisi olarak eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesinde görev yaptı. Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı olarak (3 dönem) görev yaptı. 1994 yılında kurulan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)’nın Kurucu Üyesi ve halen TGTV’nin Mütevelli Heyet ve Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak görevlerini yürütmektedir. Ayrıca Türk Biyofizik Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ve Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği (Kurucu Genel Başkanı) üyesidir. Kendi alanında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış ve toplantılarda sunulmuş 100’e yakın yayın ve tebliğ sahibidir.