Biz Kimiz

İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması Tasavvuf musikisinin mühim değerlerinden biri olan form zenginliğini yeniden canlandırmak, bestecileri son dönemde yeterince eser bestelenmeyen formlarda eser bestelemeye ve yeni form arayışlarına teşvik eden, Milletlerarası bir organizasyonudur.

İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması dünyanın her yerinden, farklı kültürlerden yetenekli bestecilerin katılımı ile zenginleştirilen, gelenekli olarak her yıl düzenleyeceği “İlahi Aşkın Sesi” konserleri ile musikinin hissî gücünden yaralanarak insanlığa ilahi aşk mesajları vermeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca, İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması katılımcılarından aldığı güçle çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirme arzusundadır. Böylece; günümüz dünyasının yaşadığı sorunlara ilahi aşk ve sevgi esasında alternatif çözümler sunmayı, farklı bakış açılarıyla ruhi ve hissî olgunluğa eriştirmeyi amaçlamaktadır. İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması insanlığın yaşadığı hissî dönüşümlerden her yıl farklı bir tema seçip dünya kamuoyunun dikkatini o yöne çekmeyi ve farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması bu nitelikleriyle ilahi aşk yolunda kültürler arası köprüler kurma görevi üstlenmektedir.


Tanıtım kataloğunu indirmek için tıklayınız.